Mensenkinderen – Jrg. 30 (november 2014) Nr. 144

Deze editie is als PDF beschikbaar

3  Daar heb ik zin in
Felix Meijer
Mijn uitdaging is om kinderen meer vanuit hun eigen interesses te laten werken en iemand voor de administratie te zoeken.

4  Ruimte voor initiatief van kinderen
Ludo Heylen
In het Ervaringsgericht onderwijs spreekt men over zeven betrokkenheidsbepalende factoren. In dit artikel wordt stilgestaan bij de zevende factor: ruimte voor initiatief van kinderen.

7  Motiveren kun je leren
Kees Vreugdenhil
Wat is motivatie? Hoe werkt intrinsieke motivatie? Wat kun je als groepsleider doen om die te wekken? Moet extrinsieke motivatie eigenlijk niet nodig zijn?

10  Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid
Ben Tiggelaar
Een pleidooi om minder antwoorden te geven en meer vragen te stellen.

12  Leesmotivatie
Bea Pompert
Kinderen leren genieten van lezen lukt nog steeds niet echt goed in ons land. Slechts 20% van de Nederlandse tienjarigen geeft aan lezen leuk te vinden. Hoe kan je als groepsleider kinderen motiveren om te lezen?

16  Intrinsieke motivatie als onderwijsvernieuwing
Mariken Goris
Een interview met Hans Thissen, directeur van de Lanteerne in Nijmegen.

19  Intrinsieke motivatie en vraaggestuurd leren
Harry Stokhof
Uit onderzoek blijkt dat kinderen gemotiveerder leren in het onderwijs als zij hun eigen interesses mogen volgen. Mindmappen is daarbij een goed hulpmiddel.

22  Intrinsieke motivatie en onderzoekend leren
Marieke Peeters, Kristel Arntz, Liza Mourad
Een artikel over onderzoekend leren, waarbij een samenwerking tussen de Lanteerne en de Universiteit plaatsvindt.

25  Zwembandjes
Marleen van der Krogt
‘Ik doe die bandjes echtniet meer om’,  schreeuwde Daan vol overtuiging, totdat…

26  Ik moet/mag naar school
Sylvia Schipper
Intrinsiek gemotiveerde kinderen zijn een droom van iedere jenaplanschool. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Wat zeggen bekende psychologen en onderwijskundigen over leren? Wat is de rol van de groepsleider?

29  Meedoen aan de instructie
Bayonne Sollman
Iedere groepsleider kent het wel: je staat instructie te geven, maar hebt geen idee wie er actief meedoet, aan wie de instructie voorbijgaat en wie er helemaal niets van snapt. Daarnaast is er altijd wel een kind dat bij iedere vraag zijn vinger opsteekt en eigenlijk teleurgesteld is, als het niet elke keer het antwoord mag geven. Met een simpel spel dat bij veel instructie kan worden ingezet, krijg je antwoord op al deze vragen en is ieder kind bij elke vraag betrokken.

30  Een rekenles in de stamgroep
Maaike Verschuren
Een artikel over een stamgroepleider die een rekenactiviteit, waarin breuken centraal staan, uitvoert in de stamgroep met behulp van de tafelgroepen.

33  Je-Na aan ’t hart
Felix Meijer
Een rubriek van en voor de lezer.

34  Jenaplan’s got talent
Sander van Genderen
Een verslag van een bijeenkomst in de Regio Rijnmond.

35  Leren met interactieve media
Bernolf Kramer
Een artikel over het gebruik van interactieve media tijdens wereldoriëntatie.

38  Ouders en school
Peter van Dijk
Ouders en groepsleiders willen een goede relatie met elkaar, omdat deze het kind ten goede komt. Maar hoe bereik je op school een optimale relatie tussen ouders en team?

40  Voor je eigen bestwil
Arjan Tabak