Mensenkinderen — Jrg. 30 (mei 2015) nr. 147

Deze editie is als PDF beschikbaar

03 Creativiteit
Felix Meijer

04 Weet ik al, kan ik al
Alexandra van der Hilst
In het creatieve proces van het genereren van een idee tot het realiseren ervan zijn onze zintuigen en ons volledige brein betrokken. Zowel op bewust als onbewust niveau worden waarnemen, cognitie, emotie, verbeelding, anticiperen en handelen afwisselend op allerlei niveaus geactiveerd.

08 Creatief denken kun je leren
David van der Kooij en Anouk Wissink
Creativiteit en creatief denken kun je leren, als je ruimte krijgt voor ontwikkeling.

10 Hoe ontstaan liedjes
Chris Winsemius
Een artikel over het creatieve proces van het componeren van muziek.

12 Een cijfer voor je tekening
Mech Benjaminsen
Kan en wil je werkstukken van kinderen beoordelen met een cijfer? Wat beoordeel je dan?

14 Zelf maken is de kunst
Helle de Graaf en Esmee Hockendorff
Gaat het ontwikkelen van creativiteit samen met het volgen van een leerlijn voor bijvoorbeeld druktechnieken?

16 Toeval gezocht
Sylvia Schipper
Een gesprek met Mark Mieras over de inrichting van ons onderwijs, over leren en het effect van creativiteit op ons brein.

19 Creatief met spelling
Bayonne Sollman
Leren spellen door gebruik te maken van een mindmap.

20 Creatieve leerprocessen
Bea Pompert en Marjolein Dobber
Onderzoekend leren biedt een goede context om creatieve leerprocessen op gang te brengen. Wanneer je gebruikmaakt van onderzoekend leren, begin je met een probleem of vraag waar geen eenvoudige oplossing voor te vinden of te bedenken is. Deze activiteit vraagt dus om op een nieuwe manier na te denken over een kwestie.

22 Omdenken met kinderen
Annemargreet Dwarshuis
Kinderen kunnen op een manier naar de wereld kijken die volwassenen ergens onderweg zijn kwijtgeraakt.

24 Elk kind is een kunstenaar
Chuck Salter
Een gesprek van Anne Sweeney, directeur van Disney televisie, en Sir Ken Robinson, internationaal befaamd opvoedingstheoreticus, over ideeën om creativiteit, zowel in kinderen als in volwassenen, te ontsluiten.

28 Kinderen en de motivatie om te schrijven
Elanor Numan
Een artikel over het tot stand komen van een prentenboek, waaraan ieder kind van de school een bijdrage heeft geleverd in de vorm van een tekening of tekst.

29 Ogenblikje
Catharina Drenth

31 Rembrandt is nu mijn vriend
Mirjam Zaat en Liesbet Bool
Een artikel over het bezoeken van een museum in het kader van het project ‘Verzamelingen’.

34 Do a Bradbury
Ivo Mijland
Passend Onderwijs gaat niet op zoek naar gebreken, maar naar mogelijkheden, waarbij ieder kind recht wordt gedaan in plaats van recht te maken.

37 De regio Amsterdam bijeen
Jurjen Slootstra
Het verslag van een regiobijeenkomst.

38 Voor elk wat wils
Simone Appeldoorn
Een jenaplanschool kan niet zonder ouderparticipatie, iedereen kan en mag meedoen.

39 Je-Na aan ’t hart
Ton Scheulderman en Felix Meijer

40 Creatief
Arjen Tabak