Mensenkinderen — Jrg. 30 (maart 2015) nr. 146

Deze editie is als PDF beschikbaar

03 Partir, c’est mourir un peu
Felix Meijer

04 Hoe word je dood, meester?
Riet Fiddelaers-Jaspers en Floortje Agema
Hoe kun je kinderen informeren over de dood van iemand die ze goed kennen en op welke wijze kun je hen betrekken bij de gebeurtenissen?

08 Afscheid
Anite van Oijen
Op jenaplanschool Antonius Abt wordt aandacht besteed aan alle vormen van afscheid en leren ze over de gebruiken, de normen en waarden die daarbij horen.

10 Begeleidingsaanbod bij afscheid en verlies in de school
Cobi Boomsma
Een overzicht van (begeleidings-)aanbod vanuit verschillende organisaties voor groepsleiders die te maken krijgen met afscheid en rouw bij kinderen in hun groep.

12 Een school die weet wat delen is
Hella Liebrand en Gerard Sonnemans
‘Summertime and the living is easy.’ Dat stond op het geboortekaartje van Kaspar. Zes dagen lang duurde het sprookje. Martijn genoot van zijn kleine broertje, totdat hij zelf ziek werd. ‘Een zomergriepje,’ zei de vervangende huisarts. Twee dagen later was Martijn dood.

13 Verdriet en rouw is van alle dag
Miranda Siegmund en Mireille de Groot
Een plan van aanpak dat jenaplanschool De Keerkring hanteert als leidraad bij de begeleiding en verwerking van ziekte, overlijden en rouw.

15 Ogenblikje
Catharina Drenth

16 Vieringen, de mooiste momenten in het schoolleven
Hubert Winters en Freek Velthausz
Vieringen in een jenaplanschool zijn bedoeld om samen lief en leed te beleven, beleven dat je bij elkaar hoort; een werkelijke ontmoeting van mensen die een band hebben met elkaar.

20 Vertrouwen
Leo Sajet
Schoorvoetend kom ik in de bovenbouwgroep, zesentwintig kinderen zitten in de kring en kijken mij stil aan.

22 Afscheid van mijn stamgroep
Ingrid Waltjen
Met de troostende woorden van een meisje in mijn achterhoofd: ‘Ach, het is voor de kinderen in Driebergen toch ook heel leuk dat ze Ingrid leren kennen. Het is ook niet eerlijk om haar altijd voor onszelf te houden’, zet ik vol goede moed koers naar mijn volgende uitdaging.

24 En plotseling is ze er niet meer
Marleen van der Krogt
Een collega overlijdt onverwachts.

25 Afscheid van de basisschool
Nanouk Teensma
Afscheid nemen van je stamgroep is een bijzonder moment voor kinderen, helemaal als ze de school verlaten.

28 Kinderen over afscheid nemen

30 Signalementen

33 Rekenen in de stamgroep
Belinda Terlouw
Het vierde artikel in een serie van vijf over rekenen in de stamgroep. Deze keer over automatiseren en memoriseren.

37 Ruileconomie en ouderparticipatie
Leida van den Berg
Artikel over het gebruiken van de talenten van ouders binnen een leef- en werkgemeenschap.

40 Afscheid van mijn krijtbord
Arjen Tabak