Mensenkinderen — Jrg. 29 (november 2013) Nr. 139

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: 50 jaar Jenaplan
Een nummer over de viering van het vijftigjarige jubileum van het jenaplanonderwijs in Nederland met aandacht voor de geschiedenis, persoonlijke herinneringen, toekomst, felicitaties en de foto’s, die door jenaplanscholen ingestuurd zijn, met het thema ’50 jaar Jenaplan, 50 jaar passend onderwijs.’

1 Het kind centraal, samen sterk
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer
Dit schooljaar vieren we dat het jenaplanonderwijs vijftig jaar geleden in Nederland is gestart. Dit jubileumjaar startte met een lezing van Kees Both en een fotowedstrijd met als motto ’50 jaar Jenaplan, 50 jaar passend onderwijs.’

2 Jenaplanonderwijs is altijd passend onderwijs
THEMA
Anite van Oijen
In een jenaplanschool wordt het onderwijs aangepast aan het kind en niet het kind aan het onderwijs.

4 Mijn jenaplanschool gaf me enorme uitdagingen
THEMA
Sander Dekker
De staatssecretaris van OC&W heeft als kind op een jenaplanschool gezeten. Daar werd de kiem gelegd voor zijn idee‘n over goed onderwijs.

5 Overal een leef en werkgemeenschap
THEMA
Emile Roemer
De fractievoorzitter van de SP, voorheen groepsleider op een jenaplanschool wenst Nederland veel ‘Jenaplan’ toe.

6 Begon het in Utrecht
THEMA
Ad Boes
Een van de eerste groepsleiders vertelt over de start van de eerste jenaplanschool.

9 Zelf ervaren
THEMA
Joke Dwarshuis
Een herinnering en wens.

10 De brug
THEMA
Marijke Gastelaars
Op 18 september vierde de eerste jenaplanschool het vijftigjarige bestaan.

13 Doen waar je goed in bent
THEMA
Marleen Gastelaars
Een stamgroepleider vertelt hoe zij het onderwijs passend maakte in haar bovenbouwgroep.

15 De pedagogische principes mogen wel weer eens worden afgestoft
THEMA
Leo Sajet
Juist in deze tijd is trouw blijven aan en het uitdragen van het jenaplangedachtengoed belangrijker dan ooit.

20 Verbonden
THEMA
Remco Ulrich
Verbondenheid tussen alle betrokkenen op school is een van de kenmerkendste elementen van het jenaplanonderwijs.

21 Zoeken en vinden
THEMA
Kees Both
Op 18 september hield Kees Both een jenaplanlezing ter gelegenheid van het vijftigjarige jubileum.

26 Een handvol herinneringen
THEMA
Marijke Liefting
Een ouder kijkt terug op de tijd dat haar kinderen op een jenaplanschool zaten.

26 Klassenvergadering
THEMA
Carla Kooistra
Het leven op school wordt mede bepaald door kinderen, bijvoorbeeld tijdens een klassenvergadering.

27 De leukste school van Nederland
THEMA
Berna van der Linden
Een herinnering van een ouder en groepsleider.

28 Jenaplan toen, nu en morgen
THEMA
Kees Vreugdenhil
De traditie van jenaplanscholen loopt van toen via nu naar morgen langs het pad van een levensconcept.

34 Onze toekomst
THEMA
Catharine Drent
Kinderen leggen op school de basis voor hun toekomst.

35 Je-na aan ’t hart
Felix Meijer, Ton Scheulderman

– PR voor een sterk merk
– Abonnementen
– Thema’s

36 Doe mee met de NJPV
THEMA
Peter van Dijk
Een artikel over de beleidsvoornemens van de Nederlandse Jenaplan Vereniging.

38 Intens Jarig
OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak