Mensenkinderen — Jrg. 29  (maart 2014)   Nr. 141

Deze editie is als PDF beschikbaar

 Thema: Ik wil erbij horen, Pedagogisch klimaat, Pesten
3  Beter voorkomen dan genezen
THEMA
Felix Meijer
De aanleiding voor dit themanummer ‘Ik wil erbij horen’ is de aandacht die pesten op dit moment vraagt. Op televisie, internet, in kranten en onderwijsbladen komen de ernst en de kwalijke gevolgen ervan uitgebreid aan bod.  4  Een cruciaal verschil
THEMA
Jantine Spilt, Helma van Koomen
Stress wordt niet veroorzaakt door gedragsproblemen van kinderen, maar door gedrag dat leidt tot problemen in de onderlinge relatie tussen groepsleider en kind.  8  Ogenblik
THEMA
Catharina Drent
De groep waarin hij zit is gewend aan het lawaai dat hij maakt. Hoe gaat dat als hij in een andere groep komt?

9  Voorkom pesten
THEMA
Ingrid Nagtzaam
Een groepsleider voorkomt een verpest groepsklimaat door alert te zijn op signalen van kinderen, respect te hebben voor hun ideeën en ze altijd te betrekken bij hun eigen groepsprocessen.

11  Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
THEMA
Kees van Overveld
Een betoog voor een aanpak, waarbij het sociaal-emotioneel leren de hoogste prioriteit krijgt.

14  Het beste middel tegen pesten
THEMA
Henk de Vos
Een pleidooi voor de aanpak van pesten in heterogene groepen.

15  De relatie staat voorop
THEMA
Kees Groos
De relatie van de stamgroepleider met een groep begint met een relatie met ieder kind.

17  De kracht van de groep
THEMA
Freek Velthausz
Een artikel over het Ki-VA programma.

21  Straat- of schoolcultuur
THEMA
Gerard Weide
Een artikel over Kanjertraining.

23  Je-na aan ’t hart
Felix Meijer

– Vormgeving Mensenkinderen
– Redactie
– Twitter
– Thema’s
– Het sneeuwt

24  We horen bij elkaar
DE VREEDZAME SCHOOL
Leo Pauw
Een artikel over het programma van De Vreedzame School.

27  Mediation door kinderen
Susan Wessels de Boer
Kinderen leren conflicten op een constructieve manier op te lossen door andere kinderen in te schakelen als bemiddelaar.

29  Ik weet hoe het voelt
Een groepsleider beschrijft hoe haar jeugd bepalend is voor haar rol in haar stamgroep.

30  Jezus werd ook gepest
Kees Groos
Een beschrijving van een boeiende foto-expeditie.

31  Oog hebben voor elkaar en elkaar waarderen
Peter Ruit, Lennart Visser, Fred Korthagen
Pestgedrag kan worden voorkomen door kinderen bewust te maken van hun kernkwaliteiten , deze te gebruiken en te waarderen.

34  Prijzen helpt niets
Beate Letschert
Prijzen en bekritiseren verandert het gedrag van kinderen niet.

3Rots en Water
Nick van Deudekom
Een artikel over het programma van Rots en Water.

40  Goed voor mekaar
Anneke van der Ven
Een artikel over het programma GoedVoorMekaar.

43  Tijd voor een nieuwe start
Marleen van der Kogt

Een ‘nieuwe’ start op een nieuwe school, in een nieuwe plaats met een ‘nieuwe vader’.

En op de achterzijde
Erbij horen
Arjen Tabak