Mensenkinderen — Jrg. 28 (november 2012) Nr. 134

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: WERELDORIèNTATIE
In jenaplanscholen is wereldori‘ntatie het hart van het onderwijs. Is dat ook zo? Hoe doen zij dat dan? In dit nummer aandacht voor de verschillende manieren waarop scholen dit vorm geven.

1 Vensters en deuren openen
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Rinus Buursink
IN MEMORIAM
Jaap Meijer

2 Voor- of achterop?
THEMA
Rinus Buursink
Een artikel over de manier waarop ouders en groepsleiders kinderen de wereld laten ontdekken.

4 Stamgroepwerk
THEMA
Freek Velthauz
Een pleidooi om het woord wereldori‘ntatie te vervangen door stamgroepwerk, waarbij vooral gewerkt wordt vanuit de vragen van kinderen.

7 Cultureel erfgoed in de bovenbouw
THEMA
Hanneke Venema
Een verhalend ontwerp over historische panden in Groningen.

10 HŽ, ga je mee?
THEMA
Leon Houtvast
Een verhalend ontwerp over de middeleeuwen.

14 Duurzaam maken en gebruiken
THEMA
Anja Oosterwijk
Een verhalend ontwerp over het SLO-ervaringsgebied ‘Maken en gebruiken’.

17 Een grote reis op de digitale snelweg
THEMA
Kees Groos
Een beschrijving van het werken met De Grote Reis, een methode voor wereldori‘ntatie.

18 International Primary Curriculum
THEMA
Mariska Vledder
Een project over het maken van nieuwe materialen.

21 Wereldori‘ntatie met Alles-in-1
THEMA
Wim Giesen
Een beschrijving van het werken met Alles-in-1, een methode voor wereldori‘ntatie.

24 Zie ginds komt…
THEMA
Carolyn Nagtzaam

Een uitdagende leeromgeving als uitgangspunt voor een Sinterklaasproject

27 Kunsteducatief project ‘Een stad om op te eten’
THEMA
Annet Appelman
Een project met aandacht voor kunstzinnige vorming.

30 Basisactiviteiten als toetsmiddel
THEMA / VANUIT DE OPLEIDING
Hester Teule
Een artikel over het evalueren en toetsen van behaalde resultaten in een project.

EN VERDER

28 Je-na aan ’t hart
Felix Meijer
Een rubriek van en voor de lezer.

32 Goede communicatie met ouders / Smeerolie van een schoolorganisatie
Jaap Nelissen
Een digitaal webbased planningsysteem zorgt ervoor dat ouders tijdig, volledig en zonder hindernissen van informatie voorzien worden.

34 Wereldori‘ntatie
EN OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak
‘Troep’