Mensenkinderen — Jrg. 28 (mei 2013) Nr. 137

Deze editie is hier als PDF beschikbaar

Thema: DE GROEP DAT ZIJN WIJ – Relatie van het kind met de ander
In dit nummer aandacht voor de tweede jenaplankernkwaliteit ‘Relatie van het kind met de ander’, waarin aandacht besteed wordt aan de groepsvorming, allerlei groeperings en samenwerkingsvormen en de rol van de groepsleider hierin.

1 Geen prestatie zonder relatie
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer
Leven en leren van en met elkaar kan alleen wanneer een groep als een echte stamgroep functioneert.

5 Laten voelen wat je zelf voelt
THEMA
Anite van Oijen
Invallen in een stamgroep voelt soms als een steen op je maag, zeker als je merkt dat de groep geen veilige groep is.

6 Onderhoud van de groep
THEMA
Tineke Kriek, Mariken Goris
Een artikel over activiteiten die groepsvorming bevorderen.

9 Morele ontwikkeling en groepsvorming
THEMA
Peter Smith
Lawrence Kohlberg (1927-1987) heeft de morele ontwikkeling van kinderen onderzocht. Hebben zijn inzichten invloed op de idee‘n over groepsvorming en de rol van de groepsleider?

13 De groep dat zijn wij
THEMA
Stefan van den Akker
Een artikel over het project ‘Zorg voor elkaar’.

14 Tafelgroepen
THEMA
Tom de Boer
De tafelgroep is als onderdeel van de stamgroep een unieke sociale eenheid, waarin kinderen met elkaar leven en leren.

18 Maatjeswerk
THEMA
Suzanne Wouda, Sanne Vulders
Op jenaplanschool De Ieme (Veghel) worden onderbouwers gekoppeld aan bovenbouwers.

21 Peter, mentor en maatje
THEMA
Femke van de Ven
Petersen sprak van leerling, gezel en meester. Op jenaplanschool Antonius Abt (Engelen) hebben ze daarvoor een eigen vorm gekozen.

22 Familiegroepen
THEMA
Remko Fijbes
Bij speciale gelegenheden worden stamgroepen op jenaplanschool De Tandem (Hoorn) doorbroken.

22 Afscheid
THEMA
Catharina Drenth
Het einde van het schooljaar nadert, net als het afscheid van de schoolverlaters.

23 Gewoon samenwerken
THEMA
Kees Groos
Een artikel over cošperatieve werkvormen.

25 Voor elkaar
THEMA
Freek Velthausz
Een pleidooi om op school meer aandacht te besteden aan het leren in relatie.

26 Het interpersoonlijke kind
THEMA
Marco Bastmeijer
Volgens de idee‘n van Howard Gardner over meervoudige intelligentie bekijkt zo’n kind vooral ge•nteresseerd in de ander. Welke onderwijsbehoeften heeft het?

28 Systeemdenken in de stamgroep
THEMA
Rien van den Heuvel
Een stamgroep is meer dan een verzameling kinderen in een lokaal. Hulpmiddelen kunnen helpen om een verzameling kinderen zich te laten ontwikkelen tot een systeem.

31 Het dier in jezelf en de ander
THEMA
Marieke Mulders
De axenroos is een middel om kinderen bewust te maken van het gedrag dat zij vertonen in relatie tot een ander.

34 Na het kamp een echte stamgroep
THEMA
Marco Winters
Aan het begin van het schooljaar op kamp gaan met de hele stamgroep heeft grote invloed op de groepsvorming.

36 Signalementen
Felix Meijer
Een rubriek met bespreking van interessante boeken.
– Ontwikkeling in de groep
– Wij zijn een groep
– Bouwen aan je groep
– Pedagogische tact
– Gelukkige kinderen in een gelukkig klas
– Leer mindmappen voor kids

38 Groepslid
EN OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak
Barbaars plan…