Mensenkinderen — Jrg. 28 (januari 2013) Nr. 135

Deze editie is hier als PDF beschikbaar

Thema: GEZAG: Wie is hier eigenlijk de baas?


1 Wie is hier eigenlijk de baas?
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Verbondenheid, niet door gezag, maar door relatie
THEMA
Mariken Goris
Een interview met Marcel van Herpen: ‘Kinderen voelen of de groepsleider ze respecteert en waardeert, of hij hun inspanningen beloont. Als hij dat doet, dan krijgt hij dat ook terug. Het gaat niet om het klassieke gezag: ‘Wie is hier de baas?’ maar om gezagsverhoudingen op basis van wederkerigheid.

10 Wie is de baas van deze jenaplanschool?
THEMA
Klaas Dijkhuis
Een interview met Rien van den Heuvel, directeur van de Dr. Schaepmanschool. Naast het werk op deze school is Rien ook actief in de nascholing bij het JAS (Jenaplan Advies & Scholing). In die hoedanigheid komt hij op veel scholen en ziet dat elke directeur in samenwerking met zijn eigen team vorm geeft aan het schoolleiderschap. Soms met minder en soms met meer succes.

12 Minister in de kinderraad
THEMA
Mathijs ter Bork
Kinderen van jenaplanschool ’t Broekhoes in Balinge kunnen, als zij gekozen worden tot minister, in de kinderraad meepraten, denken en beslissen over wat er in school gebeurt.

14 Klassenvergadering
THEMA
Tamara van Hal
De klassenvergadering, afkomstig uit het freinetonderwijs, is een middel om kinderen voor te bereiden op en leven als politiek en maatschappelijk burger.

16 Autoriteit in functie
THEMA
Kees Groos
Hoe zag Peter Petersen de relatie van de groepsleider met zijn groep en de rol van ‘gezag’ daarbinnen? De vraag wie de ‘baas’ is in jenaplanscholen, is een vraag naar leiderschap en het gezag dat leiders hebben. Die vraag speelt op alle werkniveaus in en rond de school.

20 Kinderen aan het woord
THEMA
Kees Groos, Mariken Goris
Wie is de baas en ben jij dat wel eens?

21 Gezag, persoonsvorming en de pedagogische relatie
THEMA
Prof. dr. Siebren Miedema
Gezag dient niet gezien te worden als een op zichzelf staande grootheid, maar kan pedagogisch alleen zinvol in beeld komen, wanneer het verbonden wordt met persoonsvorming als doel en ingebed is in een pedagogische relatie.

24 Participatie in de bovenbouw
THEMA
Joop Berding

De pedagogen John Dewey en Janus Korczak hadden al inspirerende idee‘n over de kinderparticipatie, waarbij kinderen onder leiding met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid kunnen oefenen.

28 The key to succesful learning
THEMA
Merlijn van de Moosdijk
Een artikel over de manier waarop scholen in Engeland met macht, gezag, straffen en vooral belonen, omgaan vanuit de gedachte dat het verbeteren van gedrag de sleutel tot succesvol leren is.

30 Signalementen
THEMA
Felix Meijer
Een rubriek met besprekingen van interessante boeken.
– Het verlangen naar gezag
– NIVOZ lezing 2012
– De klas de baas
– Levenslessen van Kanamori
– De canon van het onderwijs
– Sociale media op de basisschool
– Rekenkalender 2013

EN VERDER

31 Je-na aan ’t hart
Felix Meijer
Een rubriek van en voor de lezer.

32 Jenaplan in de nesten
Felix Meijer
Een impressie van de jenaplanconferentie op 1 en 2 november 2012 in Papendal.

34 Gezag
EN OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak
Rumoer in de jongenskleedkamer.