Mensenkinderen — Jrg. 27 (november 2011) Nr. 129

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: VIERINGEN
Een thematische kern met aandacht voor het belang, doel en een aantal verschillende vormen van vieringen in het jenaplanonderwijs.

1 Meer dan leuk
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Het belang van vieren
THEMA
Remko Fijbes
Een artikel over de idee‘n van Petersen over de waarden van vieren en de toepassing ervan op jenaplanschool De Tandem in Hoorn.

4 Een nieuw schooljaar, een nieuwe plek
THEMA
Rian Spitzen, Laurien Zwarts
Afscheid nemen van je oude en kennismaken met je nieuwe stamgroep. Op jenaplanschool Donatushof in Bemmel zijn het momenten waar op verschillende manieren bij stil wordt gestaan.

6 Sinterklaasviering
THEMA
Reninca Werkhoven
De gezellige tijd van Sinterklaas komt er weer aan. Jenaplanschool De Bijenkorf in Assendelft beschrijft hoe zijn komst aanleiding is om met alle kinderen van de school samen aan een project te werken.

9 Op het spoor van de perfecte weekopening
THEMA
Kees Groos
Het team van jenaplanschool De Canadas in Boxmeer beschrijft de zoektocht naar een weekopening die voor de kinderen en het team perfect is en aan hun doelstellingen voldoet.

11 Feest op het Festijn
THEMA
Mirjam Moret
Het verhaal van een klassikale ‘rode’ school die het negatieve inspectieoordeel aangreep om te veranderen in een goede ‘groene’ jenaplanschool.

13 Een duik in het verleden
THEMA
Klaas Dijkhuis
In dit artikel enkele citaten over vieringen uit Pedomorfose, de voorganger van Mensenkinderen.

14 Het vieren van verjaardagen
THEMA
Sylvia Schipper
Hoe worden verjaardagen van kinderen op jenaplanscholen gevierd en wat vinden ze daarvan?

16 De jongen zonder ruggengraat
THEMA
Imme Peters
In het kader van de verhalenwedstrijd het verhaal over een jongen voor wie een feest de ommekeer in zijn leven bracht.

EN VERDER

18 De verzuiling nabij
Ad Boes
Het vijfde en laatste artikel in de serie over de levensbeschouwelijke identiteit van jenaplanscholen.
Het vorige deel in deze serie artikelen zie het septembernummer 2011 (Nr. 128 – pag. 28 e.v.).

21 Herinneringen van een schoolleider
Joep van Merwijk
Het afscheid van de huidige schoolleider van jenaplanschool Donatushof was voor het eerste Hoofd Ener School aanleiding om nog eens terug te kijken naar het eerste voorzichtige begin van het Jenaplan in Bemmel.

23 Peter Petersen had gelijk
Marijke Sluijter
Volgens Peter Petersen stroomt het leven in een groep het beste als gesprek, spel, werk en viering in balans zijn. In dit artikel wordt beschreven dat dit niet alleen geldt voor een leef- en werkgemeenschap als een school, maar ook voor een woonwijk.

25 Onderwijs en politiek: gezworen vijanden?
Ad Boes
Naar aanleiding van de bijstelling van de wet op het onderwijstoezicht een oproep tot verzet tegen het vele dat in het toezicht niet deugt.

26 Kerstviering
EN OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak