Mensenkinderen — Jrg. 27 (maart 2012) Nr. 131

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: OUDERS EN SCHOOL
Een thematische kern met aandacht voor de relatie ouder, school en kind. Opvoeden van een kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. In dit nummer aandacht voor het informeren van ouders, ouderparticipatie en wederzijdse betrokkenheid.

1 Zonder relatie geen prestatie
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Samen verantwoordelijk
THEMA
Remko Fijbes, Peter de Vries
De Stichting LLO heeft tien kenmerken beschreven die garant staan voor en effectieve samenwerking tussen ouders en school. Jenaplanschool De Tandem in Hoorn beschrijft hoe zij aan deze samenwerking komen.

6 Ouderparticipatie
THEMA
Bert Wagendorp
Een pleidooi om spel een belangrijke plek in het onderwijs in de midden- en ook bovenbouw te geven.

7 Contacten tussen ouders en school
THEMA
Andre Weijers
Contact en afstemming tussen scholen en ouders worden essenti‘ler. Opvoeden is steeds minder een zaak van ouders alleen. Een artikel over een nieuwe vorm van oudercontacten, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgangspunt is.

10 Ouders voor ouders
Florence Buijsrogge
Ouders van jenaplanschool Antonius Abt in Engelen organiseren samen met het team avonden voor ouders om de opvoeding thuis en school te bespreken.

12 Oudercursus in de jenaplanschool
THEMA
Tineke Schutten, Wim Huiting
Een artikel over een jenaplancursus voor ouders die verzorgd wordt door het team van jenaplanschool De Kring in Nuis.

14 Ouders aan het woord
THEMA
Mariken Goris
De resultaten van een enqute onder ouders hoe zij de relatie tussen ouders en de jenaplanschool waar hun kinderen op zitten ervaren.

15 Oudergesprekken
THEMA
Kees Groos
De worsteling van een groepsleider met het voeren van gesprekken met ouders.

17 Theemiddag
THEMA
Koosje
In het kader van de verhalenwedstrijd een verhaal over de bedankmiddag voor ouders.

18 Een leef- en werkgemeenschap
THEMA
Klaas Dijkhuis
In dit artikel enkele citaten over ouders in de jenaplanschool uit Pedomorfose, de voorganger van Mensenkinderen.

19 Verschillen tussen jongens en meisjes
Barbara Sparreboom, Martijn Smoors
Een artikel over onderzoek en theorie over de verschillen in het brein van jongens en meisjes, gekoppeld aan praktische tips om mee aan het werk te gaan in de praktijk.

21 Feest in Amsterdam?
Ad Boes
Naar aanleiding van de bijstelling van de Wet op het onderwijstoezicht een oproep tot verzet tegen alles dat in het toezicht niet deugt.

23 Darwin
VANUIT DE OPLEIDING
Jurre Koning
Een beschrijving van een project met een wetenschappelijke aanpak over de evolutie.

26 Huisbezoek
EN OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak

Een uitnodiging van Jezus.