Mensenkinderen — Jrg. 27 (januari 2012) Nr. 130

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: HET VERHAAL VAN DE MIDDENBOUWER
Een thematische kern met aandacht voor de ontwikkelingspsychologie van het kind van circa zes tot negen jaar en het spelen en werken in middenbouwgroepen.

1 Middenbouw
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Het verhaal van de middenbouwer
THEMA
Jacqueline Hendriksen
Een artikel over de specifieke kenmerken en behoeften van een middenbouwer.

6 Spelen en blijven spelen
THEMA
Bert van Oers
Een pleidooi om spel een belangrijke plek in het onderwijs in de midden- en ook bovenbouw te geven.

9 Eindelijk ben ik een keer de eerste en ik heb m’n boek uit
THEMA
Leo Sajet
Een observatie van een middenbouwgroep en de stamgroepleider, gericht op het klassenmanagement.

12 Ik ben een beetje misselijk
THEMA
Bea Pompert
In dit artikel staat het lezen in groep 3 centraal, waarbij aangegeven wordt hoe lezen meer kan zijn dan een wedstrijdje snellezen via AVI-hordes.

15 Begrijpend lezen op een hoger plan
THEMA
Wilma van der Schaaf
Lezen is een belangrijk middel om de wereld om je heen tot je te nemen. Een kritische kijk op de rol van technisch lezen en het belang van begrijpend lezen hierin.

18 Goochelen met woorden
THEMA
Joukje Akveld
Een artikel over een aantal boeken die voor aanvangende lezers geschikt en de moeite waard zijn om te lezen.

21 Dat’s andere taal in groep 2-3
THEMA
Ada Delis
Jenaplanschool de Waterval in Lisse gaat voor Levend taalonderwijs met behulp van de leerlijnen uit Dat’s andere taal.

23 Een kas in je middenbouwgroep
THEMA
Jimke Nicolais
Door kinderen inkopen te laten doen uit de eigen kas van de groep en daar een boekhouding van bij te laten houden, leren ze op een betekenisvolle manier met geld om gaan.

25 Derdejaars schrijven
THEMA
Dick Schermer
een artikel over de praktijk van het schrijfonderwijs voor derdejaars.

EN VERDER

28 De Peter Petersenprijs
Team van De Feniks
Tijdens de jenaplanschoolconferentie in november 2011 ontving jenaplanschool De Feniks uit Gent de Peter Petersenprijs.

30 Esdoornneusje
EN OP DE ACHTERZIJDE
Arjen Tabak