Mensenkinderen — Jrg. 26 (september 2010) Nr. 123

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: LERENDE PUBERS
Een thematische kern over lerende pubers in het basis- en voortgezet onderwijs.

1 Lerende pubers
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Ontwikkelen van controlevaardigheden bij adolescenten
THEMA
Eveline Crone
Een inleidend artikel over de resultaten van hersenonderzoek bij adolescenten.

6 De puberteit
THEMA
Klaas Dijkhuis
Een artikel over de verandering die bij kinderen optreden in de puberteit.

8 Lerende pubers
THEMA
Klaas Dijkhuis
Een gesprek over de consequenties voor het onderwijs, rekeninghoudend met de behoeftes van pubers en het hersenonderzoek.

11 Samen leven en leren in het voortgezet onderwijs

THEMA
Erik Brandt, Bas Wisselink
In augustus 2009 is in Zwolle JenaXL gestart met 63 leerlingen. Docenten en leerlingen van VMBO, HAVO en VWO geven in drie heterogene stamgroepen met zowel eerste als tweedejaars vorm aan voortgezet onderwijs.

14 Voortgezet onderwijs, as it should Be
THEMA
Erik Peperkamp
De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) biedt Jenaplan voortgezet onderwijs aan meer dan dertienhonderd leerlingen. Zij worden niet alleen begeleid naar hun diploma, maar ook naar volwassenheid en verantwoordelijkheid. De pedagogiek houdt niet op bij de basisschool, maar gaat op deze school ook door tot na de puberteit.

16 Je loopbaan begint al in de brugklas
THEMA
Marion Jans, Brigitte Spiekman
Nog steeds blijkt dat veel studenten in het MBO, het HBO en op de universiteit van studierichting veranderen, omdat zij zich te weinig bewust zijn van de eigen interesses, talenten en mogelijkheden. De sector Jenaplan van scholengemeenschap Stevensbeek in Boxmeer kiest voor loopbaanleren om het keuzeproces van leerlingen naar een vervolgopleiding al vanaf de start van de middelbare school te begeleiden.

18 De juiste verbinding geeft gehoor
THEMA
Jochem Klein Nagelvoort
Jenaplanscholen voor voortgezet onderwijs beschrijven hoe zij het onderwijs aan pubers vormgeven.

20 Voor ieder talent onderwijs op maat

THEMA
Kees Groos
Op de kalender van onze school staat iedere maand: ‘Voor ieder talent onderwijs op maat!’. Daarin zit veel positiviteit. Als je vanuit deze visie je onderwijs vormgeeft, dan ga je uit van mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Hieronder beschrijf ik hoe deze visie, uitgewerkt wordt in concrete maatregelen en activiteiten, met name gericht op de lerende (pre)pubers. Vragen als: hoe gaan we om met een eindtoets en advisering, hoe sluiten we aan bij talenten en hoe slaan we bruggen tussen basis en voortgezet onderwijs komen aan de orde.

22 Werken met pubers in de bovenbouw

THEMA
Ad Boes
Een gesprek met Garrie Douwenga en Peta Jurjens. Garrie heeft 38 jaar ervaring met werken met oudere kinderen, het grootste deel daarvan in de bovenbouw van de Kennedyschool en De Swoaistee, jenaplanscholen in Groningen. Peta heeft 20 jaar ervaring me stamgroepen en in de bovenbouw. De laatste jaren was ze intern begeleider en dat alles op De Swoaistee.

24 Puberteit en handschrift

THEMA
Dick Schermer
Ook in het handschrift van pubers zijn veranderingen zichtbaar.

26 Grote broers en zussen
THEMA
Anica de Wijs

27 Signalemeten
THEMA
Felix Meijer
Recensies van boeken over lerende pubers.

28 Engels in de hele school
Thea Bruntink
Engels op de basisschool en niet alleen in de bovenbouw.

29 Cošperatief leren in de Engelse les

Lieke Geurts
Het toepassen van cošperatieve werkvormen in het voortgezet onderwijs.

31 Begin bij de kinderen

Henk van der Weijden
De rol van het onderwijs bij maatschappelijke ontwikkelingen.

RUBRIEKEN

10 Je-na-aan-het-hart
Een rubriek voor de lezer.

33 Inspiratie vanuit de bron

Ad Boes
Een nieuwe rubriek met aandacht voor de ‘FŸhrungslehre des Unterrichts’ – Van didactiek naar onderwijspedagogiek – van Peter Petersen.

34 Reis terug in de tijd
STAMGROEP SERING
Laurien Zwarts