Mensenkinderen — Jrg. 26 (november 2010) Nr. 124

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: DE SCHOOL, VANDAAG EN MORGEN
Een thematische kern, waarin stilgestaan wordt bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Hoe spelen jenaplanscholen in op de eenzijdige druk op rekenen en taal en de technische ontwikkelingen? Hoe willen wij de kinderen daarop voorbereiden? En van welk toekomstbeeld gaan we uit?

1 De school, vandaag en morgen
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 De school en de toekomst
THEMA
Ludo Heylen
Een weergave van de lezing die tijdens de NJPV-conferentie in 2009 werd gehouden over de school die kinderen voorbereid op een toekomst die niemand kent. Heeft deze school nog toekomst?

10 Aandachtig leren, aandacht leren
THEMA
Kees Both
In dit artikel wijst de auteur op de gevaren van deze tijd: alles moet snel en tegelijkertijd. Willen jenaplanscholen daarbij aansluiten of willen zij hun aandacht ergens anders op richten?
Het tweede deel over aandacht, ‘Aandacht als morele en spirituele houding’, zie het januarinummer 2011 (Nr. 125).

14 Over opbrengsten
THEMA
Ad Boes
Een verslag van een conferentie over Opbrengstgericht werken met als thema: ‘Hoe gaan jenaplanscholen om met de druk om hogere opbrengsten te leveren voor met name rekenen en taal.

16 De regenboog wereldkist

THEMA
Astrid Timmermans
Een werkmiddel waarmee het mogelijk wordt om kinderen tijdens een project met hun eigen leervragen aan de slag te laten gaan.

19 Verbindende communicatie
THEMA
Lex Hagen
Een artikel over het bevorderen van welbevinden van kinderen en van hun relatie met zichzelf en de ander door tijdens het communiceren aan te sluiten bij de behoeften van kinderen.

21 De leraar is van nature een onderzoek
THEMA
Klaas Dijkhuis
Een verslag van een lezing over het belang van een onderzoekende houding bij groepsleiders.

24 Care for each other
VANUIT DE OPLEIDING
Studenten Hogeschool/Nijmegen
Een verslag van een stagebezoek aan een Infantschool in Engeland.

28 De gelukkige klas
VANUIT DE OPLEIDING
Mari‘lle de Bruijn
Een verhaal over de grondleggers van het vernieuwingsonderwijs.

31 Schoolkeuze: een lastig kluisje

Henk van der Weijden
Op grond van welke argumenten kiezen ouders al dan niet voor een jenaplanschool voor hun voerjarig kind. Kunnen jenaplanscholen daarop inspelen?.

RUBRIEKEN

10 Je-na-aan-het-hart
Een rubriek voor de lezer.

33 De betekenis van de school woonkamer

INSPIRATIE VANUIT DE BRON
Ad Boes
Een nieuwe rubriek met aandacht voor de ‘FŸhrungslehre des Unterrichts’ van Peter Petersen.

34 Blij, boos, bang en verdrietig

STAMGROEP SERING
Laurien Zwarts