Mensenkinderen — Jrg. 26 (maart 2011) Nr. 126

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: SPEL EN BEWEGING
Een thematische kern met aandacht voor spel als middel om tegemoet te komen aan de behoefte aan beweging, volgens Else Petersen, ŽŽn van de grondkrachten voor de ontwikkeling van kinderen. Aan de hand van de onderverdeling ‘Spelen’, ‘Motoriek’ en ‘Kunstzinnige vorming’ wordt het thema ‘Spel en beweging’ in dit themanummer van ‘Mensenkinderen’ belicht.

1 Spel
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Spelen maar
THEMA
Tom de Boer
Een artikel over de opbouw van een spel met een groot aantal spelsuggesties.

6 Wat er ook speelt in een land, laat het vooral kinderen zijn.
THEMA
Sylvia Schipper
Een artikel over de waarden van het spel.

9 Als je speelt gebeurt er iets
THEMA
Marieke van Ierschot
Aandacht voor het improvisatiespel, waarbij drie belangrijke uitgangspunten uitgewerkt worden.

13 Bakkers in beweging
THEMA
Levineke van der Meer
Verslag van een project in de onderbouw over de bakkerij, waarin spel en beweging een grote rol spelen.

16 Motoriek als basis voor het leren.
THEMA
Jan de Groot
Een voorwaarde voor de cognitieve ontwikkeling en het abstraherend denken is het spelend, bewegend en ontdekkend omgaan met je eigen lijf in de ruimte.

18 Spelling in beweging
THEMA
Trudy Donkers
Een artikel over ondersteunende gebaren bij het aanleren van klanken en spellingsregels.

20 Ontwerpen van een speelplein
THEMA
Mijke Zengerink
Een stappenplan voor het ontwerpen en inrichten van een uitdagend speelplein.

23 Kunstzinnige vorming en wereldori‘ntatie
Marianne Lortye
Een pleidooi om van kunstzinnige vorming geen apart vak te maken, maar te integreren in wereldori‘ntatie.

26 Openbaar jenaplanonderwijs
Ad Boes
Het tweede portret in de serie over de levensbeschouwelijke identiteit van jenaplanscholen over openbare jenaplanschool De Petteflet in Groningen.
Het eerste deel van deze serie artikelen zie het januarinummer 2011 (Nr. 125 – pag. 27 e.v.).
Het volgende deel in deze serie artikelen zie het meinummer 2011 (Nr. 127 – pag. 30 e.v.).

28 Red het basisonderwijs
Henk van der Weijden
De initiatiefnemers van de actie ‘Red het basisonderwijs‘ vinden dat het helemaal mis gaat in het onderwijs.

RUBRIEKEN

29 Vieringen
INSPIRATIE VANUIT DE BRON
Ad Boes
Aandacht voor de ‘FŸhrungslehre des Unterrichts’ van Peter Petersen.

30 Kale Piet en Picobello
STAMGROEP SERING
Laurien Zwarts