Mensenkinderen — Jrg. 25 (september 2009) Nr. 1 (118)

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: EVALUEREN
Een thematische kern over evalueren, waarin centraal staat hoe en door wie kan worden vastgesteld of doelstellingen in het onderwijs gehaald worden.

1 Vieren
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Een aanzet tot zelfevaluatie
THEMA
Ad Boes

3 Moedertaalontwikkeling en leren lezen
THEMA
Prof. Dr. S. Goorhuis-Brouwer
In dit artikel ‘Moedertaalontwikkeling en leren lezen, een paar apart’ wordt beschreven aan de hand van het aanvankelijk leesonderwijs hoe kan worden vastgesteld of een ontwikkeling bij een kind, van binnenuit en als gevolg van gerichte be•nvloeding, heeft plaatsgevonden. Prof. Goorhuis neemt daarbij krachtig afstand van de alom groeiende neiging om leerprocessen te vergroten.

6 Anders (leren) lezen en evalueren in de onderbouw
THEMA
Ad Boes
Aansluitend bij de argumentatie uit het vorige artikel wordt betoogd dat het leren lezen om een vergaande differentiatie vraagt en dat door de grote betekenis die nu aan toetsing wordt toegekend het aantal kinderen met lees en daardoor gedragsproblemen zal toenemen.

9 Zinvolle toetsing
THEMA
Dominique Sluijsman
Staan de uniciteit van het kind en de beoordeling van vorderingen met behulp van toetsen noodzakelijk op gespannen voet met elkaar?

12 Je kunt een kind niet dwingen te leren, het leert vanzelf
THEMA
Sylvia Schipper
Een interview met Dick Memelink over de verschillende mogelijkheden om ontwikkelingen en vorderingen van kinderen vast te stellen.

15 Waartoe leidt goed onderwijs
THEMA
Annemieke Zwart
Een pleidooi voor betekenisvolle vormen van evaluatie in pedagogisch perspectief.

19 Een goede school?
THEMA
George Johnson, Susan Bonaiuto
Een vertaling van een Amerikaans onderzoek onder een aantal middelbare scholen naar de mening van ouders, scholieren en andere betrokkenen wat zij onder een goede school verstaan.

25 Pilot verantwoording onderwijsopbrengsten
THEMA
Doreth van der Mazen, Merlijn van de Moosdijk
De jenaplanscholen in Boxmeer onderzoeken met behulp van een door de inspectie ondersteunde pilot of en hoe een andere wijze van beoordeling van opbrengsten geaccepteerd en bruikbare mogelijkheden biedt.

EN VERDER

28 Cartoons tekenen
Cor den Dulk
Een praktisch artikel over het leren tekenen van cartoons.

31 Mijn kijk op
Peter van Dijk
NJPV, doe mee, doe meer

RUBRIEKEN

32 Je-na aan ’t hart
Een rubriek van en voor de lezer

33 Mensenkinderen bestaat 25 jaar

Een terug en vooruitblik

34 Terugkijken
DE MOEDER VAN
…herinneringen aan de tijd als “leerling van..”

Losse bijlage
Anders evalueren
DOEKATERN
Ingrid Nagtzaam
Een doekatern over mogelijkheden en suggesties om met kinderen anders te evalueren