Mensenkinderen — Jrg. 25 (mei 2010) Nr. 5 (122)

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: RUIMTE
Een thematische kern over het gebruik van de ruimte in een jenaplanschool met aandacht voor de schoolwoonkamer, het schoolgebouw, het speelplein en de schooltuin..

1 Veilig en uitdagend
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Ruimte als kwaliteit
THEMA
Kees Both
Een inleidend artikel over de inrichting van de ruimte in en buiten een jenaplanschool, gezien vanuit de visie van traditionele onderwijsvernieuwers als Petersen en Freinet en de huidige omgevingspsychologen.

5 Een kijkje in de keuken
THEMA
Carolyn Nagtzaam, Anite van Oijen
Een fotoreportage over de basisinrichting van een onderbouwlokaal van een jenaplanschool.

8 Lokaal of schoolwoonkamer
THEMA
Felix Meijer
In dit artikel wordt beschreven wat Petersen bedoeld heeft met de inrichting en het beheer van de schoolwoonkamer en wat dat nu voor ons kan betekenen.

10 De ruimte in onze nieuwe school

THEMA
Marc Coolen
Verslag van het bouwproces van een nieuwe jenaplanschool.

14 Een natuurspeelplein
THEMA
Tsjikke Dijkstra
Het ontstaan van een speelplein met natuurlijke materialen en vele speelmogelijkheden.

16 Een uitnodigend speelplein
THEMA
Sylvia Schipper
Het ontstaan van een plein met vele speelmogelijkheden, maar net even anders.

18 Het gebruik van de ruimte om je heen
THEMA
Elise van Kessel
Aan de hand van een prentenboek trekken de kinderen de natuur in de omgeving van de school in.

21 Met de handen in de aarde

THEMA
Kees Both
Een portret van de ontwikkeling en de huidige praktijk van het tuinieren met kinderen in de schooltuin van een jenaplanschool.

24 Uitzicht

THEMA
Kees Both
Tuinieren met kinderen.

25 Een educatieve schooltuin

THEMA
Gerard Dijkman
Een artikel over de aanleg en het gebruik van een schooltuin bij een jenaplanschool, waarbij een relatie wordt gelegd met kunstzinnige vorming en internationalisering.

27 Signalementen

THEMA
Felix Meijer
Recensies over boeken met als thema Ruimte.

29 Natuurobservatie in de stamgroep van Hans Wolff

THEMA
Dick Schermer
Een verzameling citaten over het werken in de natuur door stamgroep Hans Wolff, de eerste groepsleider, rond 1924 in Jena.

RUBRIEKEN

30 Mijn kijk op
Jaap Nelisse
De kernkwaliteiten van het Jenaplan: relatie van het kind met de wereld.

31 25 jaar mensenkinderen

Een terug en vooruitblik.

33 Je-na-aan-het-hart

Een rubriek voor de lezer.

38 Ruimte
DE MOEDER VAN…
In de laatste bijdrage voor de achterkant probeert de moeder van Pien en Mare aan te sluiten bij het thema.

Losse bijlage
De schooltuin als ontdekplek
DOEKATERN
Renny Visser, Carolien van Driel, Klaas Dijkhuis
Een doekatern over het inrichten van en werken in de schooltuin