Mensenkinderen — Jrg. 25 (maart 2010) Nr. 4 (121)

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: BURGERSCHAPSVORMING EN SOCIALE INTEGRATIE
Een thematische kern over het leren samenleven in een leef en werkgemeenschap vanuit verschillende invalshoeken belicht.

1 Inburgeren
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Burgerschap en sociale integratie
THEMA
Henk van der Weijden
Een artikel over de jenaplanschool als broedplaats van democratisch burgerschap en sociale integratie.

4 Is de jenaplan gemeenschap aan een opvoedingsfilosofische update toe?
THEMA
Charles van der Horst
Na een onderzoek van diverse jenaplanschool gidsen komt de vraag op of de filosofische achtergronden van het jenaplan concept anno 2010 nog actueel zijn.

8 Actie burgerschap en sociale integratie
THEMA
Ad Boes
In dit artikel wordt beschreven wat het Toezichtkader van mei 2006 scholen voorschrijft en wat dat voor het toezicht betekent.

11 Mussenackerland

THEMA
Larissa Rand
Een praktijkschets over een project, waarin kinderen ervaren hoe zij actief deel kunnen nemen aan de samenleving.

13 Meewerken aan democratie en gelijkwaardigheid
THEMA
Gabrile Penning de Vries
Een school voor voortgezet onderwijs geeft leerlingen door middel van een leerlingenraad gelegenheden mee te denken over de inrichting van het onderwijs.

15 Thuis in burgerschap
THEMA
Ellen Reehorst, Roelof Vos
In dit praktische artikel wordt beschreven hoe kinderen aan de slag gaan met behulp van een verhalend ontwerp.

18 Zorg met elkaar dat je het goed hebt
THEMA
Ciska van Roosmalen
Een artikel over het invoeren van de klassenvergadering, een sociocratische werkvorm.

21 Mijn kijk op

THEMA
Peter van Dijk
De kernkwaliteiten van het jenaplan: relatie van het kind met de ander en het andere.

22 Signalementen

THEMA
Ad Boes, Ciska van Roosmalen
Recensies over boeken met als thema burgerschapsvorming.

EN VERDER

23 Leren door vragen
Yvonne Kleefkens, JosŽ van Loo
Een artikel over het leren vragen stellen door groepsleiders en kinderen.

26 Petersen in opspraak
Kees Vreugdenhil
In Duitse jenaplan kringen is flinke beroering ontstaan door de ontdekking van een aantal citaten van Petersen die racistisch, nazistisch en antisemitisch zouden zijn.

30 Leerstofjaarklassensysteem

Henk van der Weijden
Een column over de heterogene stamgroep als vertrekpunt van het jenaplanonderwijs en de basis voor goed onderwijs.

33 Wet op het onderwijstoezicht

Ad Boes
Een reactie van de Nederlandse Jenaplan inspectie, zoals dat in de Wet op het Onderwijstoezicht is vastgelegd.

34 Reggio Emilia

Anite van Oijen, Carolyn Nagtzaam
In dit artikel wordt getoond hoe inspirerend een bezoek aan Reggio Emilia kan zijn.

RUBRIEKEN

10 Je-na-aan’t-hart
Een rubriek van en voor de lezer.

36 25 jaar Mensenkinderen

Een terug en vooruitblik.

38 Ja, maar…
DE MOEDER VAN…
Democratie, discussie. Waar ligt de grens en wordt het gewenste effect bereikt?

Losse bijlage
Kompas actief burgerschap
DOEKATERN
Mariken Goris, Annemarie Quint
Een doekatern over een spel met stellingen over burgerschapsvorming