Mensenkinderen — Jrg. 24 (september 2008) Nr. 1 (113)

Thema: PASSENDE ZORG
In dit nummer extra aandacht voor de zorg voor kinderen in jenaplanscholen: wat voor hulp willen kinderen bieden? Met individuele of groepshandelingsplannen? Door hiaten in de leerstof te vullen door extra te oefenen? Of uit te gaan van het kind en zijn kwaliteiten? Door het kind te leren omgaan met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden? Of….

1 De rugzak
THEMA
Felix Meijer

2 Mijn kijk op
THEMA
Peter van Dijk
Extra zorg, soms wel, soms niet

3 Metacognitie en dyslexie
THEMA
Femmy Bos-Korf
In dit artikel wordt beschreven dat de belangrijkste zorg van de school is om kinderen te leren omgaan met hun problemen, zoals in dit geval dyslexie

7 Werken vanuit interesses van kinderen
THEMA
Lilian Windt
Als de ontwikkeling van een kind stagneert, wordt er een individueel handelingsplan gemaakt. Het aanknopingspunt van het plan kan het kind zijn of de leerstof die het kind nog niet beheerst. In dit artikel wordt beschreven hoe aan de interesses van kinderen doelen worden gekoppeld, waardoor de ontwikkeling wordt gestimuleerd

10 Handelingsgericht werken met groepsplannen
THEMA
Arjan Clijsen
In dit artikel wordt ingegaan op het werken met groepsplannen. Volgens auteur blijkt het werken met een veelheid aan individuele handelingsplannen in de praktijk namelijk onuitvoerbaar te zijn en leidt het veelal tot een drastische daling van de instructie- en leertijd

EN VERDER

12 Hersenonderzoek en jenaplan
Kees Vreugdenhil
Het eerste uit een serie van vier artikelen over het resultaat van recent hersenonderzoek en de consequentie voor het jenaplanonderwijs

15 Internationaal programma voor wereldori‘ntatie
Linda Glebbeek
Een artikel over de manier waarop jenaplanschool Dolfijn in Driebergen wereldori‘ntatie heeft opgezet

20 Een bordspel als presentatievorm
Harry Rood
Een voorbeeld uit de praktijk hoe kinderen verzamelde informatie presenteren in de vorm van een spel

21 Ontwikkelingen in het onderwijs
Ad Boes
Iets gemist door de vakantie? Met dit artikel wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen

24 De Suus Freudenthal Bibliotheek
Helmy Hehenkamp, Felix Meijer
De jenaplanbibliotheek is verhuisd naar Utrecht

RUBRIEKEN

6 Recensies
Jacques van Krugten
Een bespreking van Kid’ Skills, een oplossingsgerichte methode waarmee je kinderen kunt helpen hun eigen problemen op te lossen door hen vaardigheden te laten leren

17 Je-na aan ’t hart
Een rubriek van en voor de lezer


25 Signalementen
Felix Meijer
Rubriek waarin interessante boeken gesignaleerd worden

Uitneembare bijlage
Een doekatern over de bekroonde boeken van de kinderboekenweek
Hugo van den Ende