Mensenkinderen — Jrg. 24 (november 2008) Nr. 2 (114)

Thema: MUZIEK
Wat sport is voor het lichaam, is muziek maken voor de geest. Beide ontwikkelingsgebieden kunnen in het onderwijs wel wat extra aandacht gebruiken. In dit nummer extra aandacht voor muziek.

1 De waarheid
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Mijn kijk op
THEMA
Jaap Nelisse
Muziek en jenaplan: onlosmakelijk met elkaar verbonden.

3 Er zit muziek in een prentenboek
THEMA
Christiane Nieuwmeijer
Een praktisch artikel over het gebruik van prentenboeken om de muzikale vorming te stimuleren.

8 Muzikale creativiteit
THEMA
Alexandra van der Hilst
Volgens Vygotsky moet muzikale creativiteit, net als creativiteit op andere gebieden, beschouwd worden als een basale menselijke eigenschap en niet als een specifieke gave die slechts weinigen bezitten. In dit artikel wordt beschreven hoe groepsleiders deze eigenschap verder kunnen ontwikkelen.

11 Cošperatief leren in muziek
THEMA
Sylvia Schipper
In dit artikel wordt aandacht besteed aan een boek waarin gepleit wordt voor cošperatief werken bij muzikale activiteiten.


13 Een muziekles in de middenbouw
THEMA
Ronald Spanjaardt
Beschrijving van een praktijkvoorbeeld


14 Suus Freudenthal Bibliotheek
Peter te Riele
Aandacht voor de collectie in de Suus Freudenthal Bibliotheek


15 Signalementen
THEMA
Felix Meijer
Rubriek waarin interessante boeken en websites over muziek gesignaleerd worden.

EN VERDER

12 Hersenonderzoek en Jenaplan
Kees Vreugdenhil
Het tweede uit een serie van vier artikelen over het resultaat van recent hersenonderzoek en de consequenties voor het Jenaplanonderwijs.

21 Humor in Jenaplanscholen
Dick Schermer
Een artikel over de waarde en toepassingen van humor in scholen.

24 Natuurgerichte intelligentie
Kees Both
In dit artikel wordt ingegaan op de natuurgerichte intelligentie, een van de intelligenties die Howard Gardner in zijn theorie over meervoudige intelligentie noemt.

28 Vanuit een NJSP regio
Theo de Vries, Tsjikke Dijkstra
De regio Noord Holland-Noord heeft besloten om de regiobijeenkomsten anders en inhoudelijker op te zetten. Een verslag van de eerste bijeenkomst.

29 De dode vlinder
Rietje Leuvelink

30 Muziek
De moeder van

Losse bijlage
Muziek op school
doekatern
Alexandra van der Hilst

– Muziek op school … doet meer dan waar je in eerste instantie bij stil staat
– Van klankspel naar betekenisvol klankdŽcor
– Klanktunnel met als thema Kerst
– Van ritme naar melodie naar beleven van klassieke muziek