Mensenkinderen — Jrg. 24 (mei 2009) Nr. 5 (117)

Thema: Rekenen
Een thematische kern over rekenen met een scala aan meningen, gedachten en idee‘n over de problematiek van het rekenonderwijs, maar ook met praktijkvoorbeelden van diverse scholen.

1 Kinderen rekenen op u
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Mijn kijk op
THEMA
Trudij van Buuren
Een goede rekencultuur of afrekencultuur.

3 Rekenen, toen en nu
THEMA
Adri Treffers, Marja van den Heuvel-Panhuizen
In dit artikel wordt beschreven hoe het realistisch rekenen is ontstaan en waarom het nog steeds goed en modern rekenonderwijs is. Een waarschuwing tegen de roep om een nieuwe ‘cijfermethode’.

7 Wat is er mis met ons rekenonderwijs
THEMA
Jan van de Craats, Gerard Verhoef
Een waarschuwing tegen het realistisch rekenen: een pleidooi om het handig rekenen af te schaffen en vooral veel systematisch met kinderen te oefenen.


10 Realistisch rekenen en Jenaplan
THEMA
Mark Sanders
Jenaplan en realistisch rekenen zijn beide visies op onderwijs die volgens de auteur goed bij elkaar passen. Het is dan niet logisch dat het rekenen meestal in niveau of jaargroepen en niet in stamgroepen gebeurt.


13 Levend rekenen: dat telt!
THEMA
Jimke Nicolai
Een pleidooi voor rekenen vanuit de belevingswereld van kinderen: niet met verhaaltjes of rijtjes sommen, maar met de dagelijkse werkelijkheid.


17 Met het doel in zicht
THEMA
Caroline Wijnolts, Sigrid Reitsma
Een praktijkvoorbeeld van een school die het rekenen anders heeft opgezet.


19 Wie oefent moet een duidelijk doel voor ogen hebben.
THEMA
Dolf Janson
Een column als aanzet voor een gesprek tijdens de teamvergadering.


21 Signalementen
THEMA
Mariken Goris, Felix Meijer
Rubriek waarin interessante boeken en websites worden gesignaleerd.

EN VERDER

22 Jena XL

Erik Brandt
In september start in Zwolle een jenaplanschool voor Voortgezet Onderwijs

26 Uitgaan van kwaliteiten
Maarten Haalboom
Door kinderen positief te benaderen vanuit hun kwaliteiten wordt hun ontwikkeling gestimuleerd.

30 Filosoferen met kinderen
Birthe Rike
Een praktijkvoorbeeld over het filosoferen met kinderen


34 Kind van de rekening
De moeder van…
Rekenen

Losse bijlage
Rekenen op de camping
DOEKATERN
Ans Veltman