Mensenkinderen — Jrg. 24 (maart 2009) Nr. 4 (116)

Thema: Heterogene groepen
Heterogeen groeperen. Een thematische kern over groeperingsvormen met een scala aan meningen, gedachten en idee‘n, maar ook met praktijkvoorbeelden van diverse scholen.

1 Combinatiegroep of stamgroep
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Mijn kijk op
THEMA
Jaap Nelisse
Vorm volgt functie

3 De voordelen van een stamgroep
THEMA
Ad Boes
In dit artikel worden de bedoelingen van Petersen met de driejarige stamgroep en de voordelen die hij hierin zag aangegeven.

5 Functioneel gemengd
THEMA
Kees Vreugdenhil
Een pleidooi om een groep samen te stellen die het beste past bij de specifieke schoolsituatie.

7 Tweejarige stamgroepen op de Klimboom
THEMA
Henk Hoekstra
Jenaplanschool De Klimboom beschrijft hoe en waarom zij voor tweejarige stamgroepen heeft gekozen.


9 Driejarige gesloten stamgroepen
THEMA
Annemieke van den Heuvel, Dominique van Vught
De Dr. Schaepmansschool beschrijft hoe en waarom zij alle instructies in een driejarige stamgroep geven.


11 Een eigen kijk op de indeling van stamgroepen
Mariken Goris
Een andere benadering van groepen op de Tichelaar.

EN VERDER

12 Samen sholen
Rouke Broersma
Kunnen Jenaplan en Freinetscholen iets voor elkaar betekenen. Presentatie van het boek ‘Petersen & Freinet, jenaplan & Moderne School’

15 Cortoon
CARTOON

17 Hersenonderzoek en jenaplan (4)
Kees Vreugdenhil
Het vierde en laatste uit een serie van vier artikelen over het resultaat van recent hersenonderzoek en de consequenties voor het Jenaplanonderwijs.

21 Ouders in de school
Wil van Nunen
Benut de diversiteit aan kwaliteit. In dit artikel wordt beschreven hoe jenaplanscholen kunnen verschillen in de manier waarop zij hun ouderbeleid opzetten.

25 Wereldori‘ntatie volgens alles-in-1
Evelien Buis, Wim van Gelder
Een beschrijving van de achtergronden en een praktijkvoorbeeld over het werken met projecten volgens de methode alles-in-1.

28 Ontwikkeling van kinderen van onderop
Kees Both
In dit artikel wordt aan de hand van het boek ‘Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar’ beschreven dat er voor Jenaplanscholenkansen liggen om verbindingen aan te gaan met pedagogisch geori‘nteerde kindercentra.

30 De inspectie beoordeeld
Ad Boes
Een onderzoek onder school en stamgroepsleiders over hun bevindingen met het toezicht van de inspectie. Een onderzoek naar het toezicht.

RUBRIEKEN

27 Je-na aan ’t hart
Felix Meijer
Een rubriek van en voor lezer.


33 Signalementen
Felix Meijer
Signalering van interessante boeken en artikelen
– De Duw
– Beter voor de klas
– Verschillen in de klas
– Natuurverhalen

34 Het verschil maken
De moeder van…

Losse bijlage
Groepsvorming op Jenaplanschool Antonius ABT
DOEKATERN
Anite van Oijen, Hanneke van Veldhuisen