Mensenkinderen — Jrg. 24 (januari 2009) Nr. 3 (115)

Thema: De ontwikkeling van een kind in beeld
Groepsleidsters en kinderen kunnen op allerlei manieren gegevens over vorderingen van kinderen verzamelen en vastleggen, zoals toetsen, observaties en het verzamelen van werk. In dit nummer komen vooral het portfolio en de vaardigheid om te reflecteren op je eigen ontwikkeling aan bod. Op verrassende wijze ook aandacht voor de Citotoetsen.

1 Tijd om stil te staan
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

2 Mijn kijk op
THEMA
Trudy van Buuren
Vroeger

3 Zelfonderzoek met kinderen
THEMA
Evelyne Schreurs
Op de Boerderijschool wordt gebruik gemaakt van de KinderZelfkonfrontatieMethode om met kinderen te reflecteren op hun ervaringen.

6 Mijn ontwikkeling in beeld
THEMA
Anne-Mieke van de Heuvel, Carla Koekhoven
Een artikel over portfolio als hulpmiddel voor kinderen om de eigen ontwikkeling vast te leggen, te presenteren en te bespreken.

9 Leren reflecteren met het portfolio
THEMA
Barbara Nellestijn
In dit praktische artikel wordt aandacht besteed aan het gebruik van een portfolio door bovenbouwers.


12 Het Citokonijn
THEMA
Rinze Procee
Hoe een Citotoets voor verwarring kan zorgen.


14 Een ‘Groene’ school
Ad Boes
Veel particuliere instanties zien een gat in de markt door kinderen te helpen een hogere Citoscore voor de eindtoets te halen. Mogen scholen daar blij om zijn of is dit juist een ongewenste ontwikkeling?


15 Signalementen
THEMA
Marjon Clarijs, Felix Meijer
Rubriek waarin interessante boeken en websites over muziek gesignaleerd worden.

EN VERDER

16 Hersenonderzoek en Jenaplan
Kees Vreugdenhil
Het derde uit een serie van vier artikelen over het resultaat van recent hersenonderzoek en de consequenties voor het Jenaplanonderwijs.

20 Hand in hand
Felix Meijer
Een foto-impressie van de jenaplanconferentie op 6 en 7 november 2008 in Papendal.

22 Rekenen in de openlucht
Torsten Kellander
De vertaling van een Zweeds artikel over de mogelijkheden die de natuur aan het rekenonderwijs biedt.

26 Vanuit het buitenland
PIONIEREN IN DE ALGARVE
Hubert Winters, Roos Warmerdam
Een bericht uit Portugal, waar de eerste jenaplanschool een voorzichtige start gemaakt heeft.

28 Who’s next?
Wim Huiting
Jenaplanschool De Kring in Niebert heeft dit jaar de groepsleidsters op ‘de dag van de Leraar’ extra in het zonnetje gezet.

29 ‘Zoon, je moet veel leren – staat hier – dan wordt je heel oud!’
Cortoon

30 Hoe weet je wat je kind weet
de moeder van

Losse bijlage
Ontwikkelingen zelf registreren
doekatern
Peter te Riele

Een doekatern over het registreren van activiteiten van kinderen.