Mensenkinderen — Jrg. 23 (november 2007) Nr. 2 (109)

Thema: NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
In dit nummer extra aandacht voor natuur- en milieueducatie.

1 Van de redactie
Felix Meijer
Opvoeden.

2 Na de jenaplanbasisschool
COLUMN
Jaap Meijer
Over het Voortgezet Onderwijs.

3 Levend leren
THEMA
Kees Both
Een artikel over ‘levend leren’: leren over de echte wereld, voor de echte wereld en daarom ook in de echte wereld, buiten de schoolmuren.

6 Kinderen moeten naar buiten
THEMA
Ton van Rossum
Een natuureducatief programma van de Fridtjof Nansenschool in Rotterdam in samenwerking met de Stichting Ecokids.

8 De boerderijschool
THEMA
Jaap Meijer
‘We weten dat de school eerder zou moeten lijken op een jungle, een boerderij, een laboratorium, een labyrint dan op een kantoorgebouw en toch lijken alle scholen op het laatste’, zo schreef Guus Kuijer in 1980 in zijn boek ‘Het geminachte kind’. In dit artikel wordt beschreven hoe een boerderij een school kan worden.

10 Beestenboel op de hussel
THEMA
Ton Boersma, Sylvia Schipper
Een gesprek met de schoolleider en kinderen over de kinderboerderij bij de school.

13 Structurele en praktische milieuzorg
THEMA
Jacques van Krugten
Een beschrijving van activiteiten op jenaplanschool De Brug in Utrecht, gericht op milieuzorg.

15 Recensies
THEMA
Peter te Riele, Kees Both
Aandacht voor drie net verschenen boeken over natuur- en milieueducatie. Een recensie van Felix Meijer over een heruitgave van De Grabbelton, een bron van informatie voor NME-activiteiten.

EN VERDER

17 Samen vieren
Anne Mijke van Harten
Het eerste artikel over cošperatieve spelvormen in de vier basisactiviteiten.

19 Vragen over meervoudige intelligentie
Marco Bastmeijer
Het eerste van vier artikelen over de mogelijkheden van meervoudige intelligentie in het jenaplanonderwijs.

RUBRIEKEN

7 Wat zullen we lezen

9 Je-na aan ’t hart
Een rubriek als podium voor de lezer.

21 Recensie
Felix Meijer
Een recensie over het boek ‘Voorbij de kaders’.

22 En ‘de moeder van’ op de achterzijde
Naar het bos.

Uitneembare bijlage
Kees Both
Een doekatern over bomen voor de middenbouw.