Mensenkinderen — Jrg. 23 (mei 2008) Nr. 5 (112)

Thema: OUDERS EN SCHOOL
In dit nummer extra aandacht voor ouders in de school met theoretische en praktische artikelen, geschreven door en vanuit het perspectief van ouders, schoolleiders en externe deskundigen.

1 Betrokken en verbonden
THEMA
Felix Meijer

2 Ouders in jenaplanscholen
THEMA
Felix Meijer
In het hoofdartikel wordt omschreven op welke manieren ouders betrokken kunnen worden bij het onderwijs van hun kind en de school als geheel.

7 Innovatieve ouders in het schoolcafŽ
THEMA
Devika Strooker
In dit artikel beschrijft een ouder hoe ouders op De Nieuwe School in Edam de gelegenheid krijgen om mee te denken in het beleid van de school.

9 Ouderparticipatie op de Oostpoortschool
THEMA
Jan Willem Koot
Een ouder beschrijft hoe hij bijdraagt aan het onderwijs van zijn kinderen.

11 Kinderen en ouders op onze school
THEMA
Hans Berndsen
Een schoolleider van een jenaplanschool vraagt zich af of hij de samenstelling van zijn schoolbevolking kan be•nvloeden.

12 School, ouders en techniek
THEMA
Isabell Drewes
Een pleidooi om ouders in te schakelen bij techniek op school.

13 Recensie
Marjon Clarijs
Terug naar de basis.

EN VERDER

14 Vragen over meervoudige intelligentie
Marco Bastmeijer
Het vierde artikel over de mogelijkheden van het werken met Meervoudige Intelligentie in het jenaplanonderwijs met deze keer extra aandacht voor een stappenplan.

15 Je-na aan het hart
Een rubriek van en voor de lezer.

16 Samen in gesprek
Anne Mijke van Harten
Het vierde artikel over cošperatieve spelvormen in de vier basisactiviteiten.

18 Onze school is geen gebouw
Ton Hooijmaaijers
Het vijfde en laatste artikel in een reeks over jenaplanscholen, waarin deze keer de Walter Gillijnsschool in Zutphen centraal staat.

20 Kinderen aan het woord
De Kring Oegstgeest
Kinderen beschrijven wat zij waarderen aan hun jenaplanschool.

21 Vanuit de opleiding
Iris Weerkamp
Welkom in het onderwijs: belevenis van een beginnende stamgroepleider..

22 En ‘de moeder van’ op de achterzijde
Actief of passief participeren.

Uitneembare bijlage
Een doekatern over meervoudige intelligentie met als thema ‘vakantie’.
Marco Bastmeijer