Mensenkinderen — Jrg. 23 (maart 2008) Nr. 4 (111)

Thema: PEDAGOGISCH KLIMAAT
In dit nummer extra aandacht voor het pedagogisch klimaat en sociaal-emotionele ontwikkeling.

1 Klimaat scholen abominabel
THEMA
Felix Meijer

2 Het pedagogisch klimaat
THEMA
Ad Boes
In het hoofdartikel wordt omschreven wat onder pedagogisch klimaat wordt verstaan en wat het effect is van een goed klimaat op school.

5 Alles wat aandacht krijgt, groeit…
THEMA
Sylvia Schipper
In dit artikel wordt beschreven welke activiteiten de Jozefschool in Blokker onderneemt om het pedagogisch klimaat te bevorderen.

8 Een vreedzame jenaplanschool
THEMA
Peter te Riele, Jacques van Krugten
Enkele jenaplanscholen noemen zich ook vreedzame school. Passen de idee‘n van de vreedzame school in het jenaplanconcept?

10 Vanuit de opleiding… Sociale relaties bespreekbaar maken
THEMA
Kristel Leenders
Een artikel waarin wordt beschreven hoe kinderen zicht kunnen krijgen op sociale relaties met behulp van de Axenroos.

12 Teamontwikkeling als voorwaarde voor een veilige school
THEMA
Peter Mensink
Aandacht voor de relaties van groepsleiders onderling en het samenwerken in een team.

14 Recensie
Miriam Schreurs
Kinderen en hun rol als bemiddelaar.

EN VERDER

15 Over kinderen in de schoolgids en het schoolplan
Ad Boes
Een pleidooi om meer aandacht te besteden aan het kind en zijn leefomgeving in de documenten van een pedagogische school.

18 Vragen over Meervoudige Intelligentie
Marco Bastmeijer
Het derde artikel over de mogelijkheden van het werken met Meervoudige Intelligentie in het jenaplanonderwijs met deze keer extra aandacht voor wereldori‘ntatie.

21 Samen werken
Anne Mijke van Harten
Het derde artikel over cošperatieve spelvormen in de vier basisactiviteiten.

23 De dag van de beginnende stamgroepleider
Ellen Ruesink
Een verslag van deze dag die in het teken stond van wereldori‘ntatie.

24 Actuele ontwikkelingen
Ad Boes
Een reactie op alle commotie die op dit moment is waar te nemen in het onderwijs en de politiek.

25 Je-na aan ’t hart

25 Signalementen

26 En ‘de moeder van’ op de achterzijde
Koffie erbij koek

Uitneembare bijlage
THEMA
Een doekatern over het pedagogisch klimaat
Peter te Riele, Jacques van Krugten