Mensenkinderen — Jrg. 22 (november 2006) Nr. 2 (104)

Thema: DE BREDE SCHOOL
Een reeks artikelen, waarin het begrip ‘De brede school’ van verschillende kanten wordt belicht. Zo wordt aandacht besteed aan een Jenaplanschool voor vier- tot achttienjarigen, het bouwen van een brede school en de samenwerking tussen verschillende instanties in zo’n school. Ook komt de zorg voor kinderen en de organisatie ervan in Jenaplanscholen aan bod. De reeks wordt afgesloten met een reactie van een Jenaplanschool op de Wet voor de Tussenschoolse Opvang.


3 Van de redactie
Felix Meijer

4 Sabbatical
Theo

5 Een Jenaplanschool voor vier- tot achttienjarigen.
THEMA
Berita Cornelissen, Peter van Dijk

7 Het bouwproces van een brede school
THEMA
Hubert Winters

10 Van polderklei tot brede school
THEMA|
Job van Velsen

13 Extra uitdaging in een plusgroep
THEMA
Carolien Makkink

16 In de rubriek ‘Wat betekent dat voor een Jenaplanschool?’
THEMA
Sylvia Schipper
Overblijven: een verplichting of een kans?

17 Oog voor beweging
THEMA
Felix Meijer

EN VERDER

19 Techniek met losse handen
Ellen Reehorst
Het derde artikel uit een serie van vijf over Verhalend ontwerpen met deze keer aandacht voor het presenteren door kinderen tijdens Techniekprojecten.

22 Stelling nemen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Peter te Riele
Het tweede artikel van een serie over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin wordt ingegaan op de stellingen die in het vorige artikel werden genoemd.

24 Werken aan werk
Tom de Boer
Een beeld van de activiteiten die Tom de Boer gedurende vier weken ondernomen heeft op de Jenaplanschool in Neurenberg.

26 De (Cito-)eindtoets
Ad Boes
In dit artikel wordt beschreven hoe er vijf jaar na de actie tegen de (Cito-)eindtoets gedacht wordt over het afnemen ervan.

27 Message in a bottle
Reinou Aagtjes
Een praktijkvoorbeeld hoe Engels aanleiding kan zijn voor een project.

RUBRIEKEN

9 Je-na aan ’t hart

28 ‘De moeder van’ op de achterzijde
Buh.