Mensenkinderen — Jrg. 22 (mei 2007) Nr. 5 (107)

Thema: LEZEN
In dit nummer extra aandacht voor boekpromotie en leesbevordering met praktische suggesties over kinderboeken en werkvormen. Ook een kritische reactie op een inspectierapport over leren lezen.

3 School voor lopen
Van de redactie
Felix Meijer
Over de Cito-looptoets voor baby’s ……

4 Na de Jenaplanbasisschool
COLUMN
Jaap Meijer

Over het voortgezet onderwijs en ‘communiceren met pubers’.

5 Een canon van kinderboeken
THEMA
Felix Meijer
Welke kinderboeken zijn de moeite waard om aan kinderen voor te lezen of door hen zelf te laten lezen? Wie kan er een lijst maken van toppers die aan het eind van de basisschool door alle kinderen gelezen moeten zijn.

8 Leesbevordering en boekpromotie in de bovenbouw
THEMA
Hannie Humme
Een artikel over het gebruik van kinderboeken bij wereldori‘ntatie in de bovenbouw.

10 Ik weet tien leuke dingen om te doen
THEMA
Helena Kinds
Een beschrijving van activiteiten om boeken en lezen te promoten in het kader van Kansrijke Taal.

13 Iedereen kan leren lezen
THEMA
Ad Boes
Een kritische reactie op het Inspectierapport ‘Iedereen kan leren lezen’ over het leesonderwijs.

EN VERDER

15 Niet nieuw —f traditioneel leren
Marcel van Herpen
In de afgelopen tijd stonden de voor- en tegenstanders van het nieuwe leren regelmatig tegenover elkaar om elkaar te overtuigen van hun gelijk. In dit artikel wordt een pleidooi gehouden om het nieuwe en het traditionele leren met elkaar te verbinden.

19 Ouders en school, een complexe relatie
Jaap Nelissen
Vanuit de padagogische gedachte van een jenaplanschool is de relatie tussen ouders en school van groot belang. In dit artikel wordt vanuit het schoolstandpunt gekeken naar deze contacten.

22 De Jenaplanschool en de buitenschoolse opvang
Theo Vries
Op 1 augustus 2007 wordt de Wet Kinderopvang van kracht. Basisscholen moeten dan zorgen dat hun kinderen tussen half acht ’s morgens en half zeven ’s avonds opgevangen kunnen worden. In dit artikel zet een directeur van een jenaplanschool kanttekeningen bij deze ontwikkeling.

24 Onze school is geen gebouw
Ton Hooijmaaijers
Het tweede artikel in een reeks over jenaplanscholen, waarin deze keer de Sint Paulusschool in Leeuwarden centraal staat.

RUBRIEKEN

27 Je-na aan ’t hart
Een rubriek als podium voor de lezer.

28 …En ‘de moeder van’ op de achterzijde
Tien