Mensenkinderen — Jrg. 21 (maart 2006) Nr. 4 (101)

Thema: KINDERPARTICIPATIE
Kinderparticipatie is een manier om de invloed van kinderen op hun eigen leefsituatie en leefomgeving te vergroten. Daarnaast is het een middel om hun betrokkenheid bij de samenleving als geheel te vormen en te versterken. In deze serie artikelen worden de achtergronden en het belang van kinderparticipatie in het onderwijs en een aantal voorbeelden uit de praktijk van enkele scholen beschreven.


3 Een nieuwe lente, een nieuw geluid
VAN DE REDACTIE
Felix Meijer

4 Mensen in het werk
PASSIE
Cath van der Linden

5 Bouwstenen voor een participatiemethodiek in de school
THEMA
Joop Berding, Wouter Pols

9 Kwaliteit verbeteren samen met kinderen
THEMA
Petra Maillou

11 Echte kinderparticipatie en nep
THEMA
Kees Both

12 (Aan)gestoken door Wesp
THEMA
Ad Boes

15 Al eerder in Mensenkinderen verschenen artikelen over kinderparticipatie
THEMA

16 Kinderen beslissen mee op school
THEMA
Maaike Braam

18 De schoolkrantredactie
THEMA
Anne-Will Jacobs, Marieke van Goch

EN VERDER

21 Leerlandschappen in theorie en praktijk
Piet Conijn, Fons Cornelissen
Binnen de wereldori‘ntatie worden vele begrippen gehanteerd, zoals verhalend ontwerpen, open en gesloten wereldori‘ntatie, projecten, thema’s en leerlandschappen. In dit artikel wordt ingegaan op het begrip leerlandschappen.

25 Recensie
Marie Jose van Basten, Jan Thomas
Jenaplan in een notendop.

26 Terugblikken om vooruit te zien
Joop Luimes, Felix Meijer
Een impressie van het afscheid van Kees Both op 18 januari jl. als studiesecretaris en hoofdredacteur.

29 Twee nieuwe medewerkers bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging
Freek Velthausz, Felix Meijer

31 Je-na aan ’t hart
Een nieuwe rubriek, als podium voor de lezer.

32 …En Tom op de achterzijde
Wat hoort ik?