Mensenkinderen — Jrg. 21 (januari 2006) Nr. 3 (100)

3 Opmaat
Jaap Meijer
Bij het honderdste nummer van Mensenkinderen

5 De Jenaplanschool als ‘ontschoolde school’
Kees Both
Omgevingseducatie en de ‘grote wereld’.

10 De vlucht uit Jamba
Ad Boes
In de stamgroep ‘Tjalk’ van ‘De Swaoaistee’ in Groningen wordt besloten een boek te maken. Er zijn allerlei idee‘n over het onderwerp. Dan steekt Ciquina haar vinger op: ‘Ik heb ook een idee. We zouden ook een verhaal over mijn leven kunnen maken’.

12 Zaaien en oogsten in Veendam
Catharina Bos-Drenth, Mari‘tte Kliphuis-Boerland, Ad Boes
In ‘De Ommewending’ in Veendam wordt tweemaal per jaar in de hele school gewerkt volgens het model ‘verhalend ontwerpen’. In het voorjaar van 2004 was het onderwerp ‘Zaaien en oogsten’.

14 Wereldori‘ntatie in de Pabo (1)
Ad Boes
In basisprincipe 18 wordt beschreven dat de basis van wereldori‘ntatie ervaren, ontdekken en onderzoeken is. Het bezoeken van ervaringsdeskundigen in hun eigen omgeving kan veel opleveren, zoals uit twee ontmoetingen van en met Pabo-studenten blijkt.

14 Wereldori‘ntatie in de Pabo (2)
Ad Boes
Geconfronteerd worden met de ervaringen van iemand kan soms een onvergetelijke indruk maken. Of je dit nu als kind, als student of als volwassene overkomt, zo’n ontmoeting blijft je je leven lang bij. In dit artikel wordt beschreven hoe een ontmoeting met een onterecht beschuldigde dader van fysieke omgang met kinderen een diepe indruk achterliet bij Pabo-studenten.

16 Kerstnocturne als afsluiting van het project samenleven
Jenaplanschool De Feniks te Gent beschrijft hoe het project Samenleven afgesloten werd met een viering rond het thema ‘Rust, stilte en donker.’

17 Haaien en andere zeebewoners

Monika Murphy, Birgit Witschorek en de Anaconda’s
Het nieuwe zeeaquarium in hun stad en het bericht in de krant dat er ouders voor een haai gezocht werden waren aanleiding tot zeer betrokken activiteiten binnen de Jenaplanschule in NŸrnberg.

19 Een heemtuin bij de school
Henk Zijlstra
Een rijkere leeromgeving dan een heemtuin kun je als Jenaplanscholen niet bedenken. Het is een krachtige, inspirerende leeromgeving voor kinderen, ouders en schoolteam.

21 Schooldagen in mei
In Mensenkinderen van januari 2004 verscheen een artikel Onderwijs als gloedvol experiment over de Deense Bifrostschool. Hierbij een kort fragment uit de vertaling van een boek over deze school.

23 ‘Film van de tijd’: werken met de tijdbalk bij wereldori‘ntatie
Henk Veneman, Lilian Holkema, Marjan Baars
Binnen een driejarig traject voor de invoering van Wereldori‘ntatie in de Jenaplanschool ‘De Driehoek’ in Oostvoorne wordt in de bovenbouw ieder jaar een historisch project van zes weken georganiseerd. Het ontwikkelen van een chronologisch beeld van de geschiedenis en van afzonderlijke perioden staat daarbij centraal.

25 In de ban van de architectuur
Ed Silanoe
Huizen ontwerpen in de stijl van Hundertwasser, hutten bouwen op het schoolplein en gewelven beschilderen. Alle kinderen van Elckerlijc-Boschpoort waren wekenlang in de ban van de Architectuur.

27 ‘Brood, daar zit wat in’
Gerda van Vlisteren, Monique Hulshof
We gaan twee jaar terug in onze herinnering. Een maand lang waren alle bouwgroepen bezig met dit thema uit het ervaringsgebied ‘Maken en gebruiken’, door onderzoekend, ontdekkend, ervarend leren. Hierbij een impressie uit de onderbouw.

28 De onderzoekstuin
Henny Lanting, Essienna van Lelyveld
De productietuin bij de school werd omgezet in een onderzoekstuin, met verschillende ‘ateliers’. Deze onderzoekstuin wordt hier voorgesteld.30 ‘Een huis voor dikke Daatje’
Gerja Molema , Henk Veneman
Een verhalend ontwerp ‘Techniek’.

31 De Imenhofwinkel
Nienke Olde Agterhuis, Hetty de Wals
Twee jaar geleden is het team van de Imenhof een traject gestart om wereldori‘ntatie om te buigen van gestuurd naar meer vraaggericht projectwerk. In het project De Imenhofwinkel is geprobeerd om de kinderen steeds meer aan de slag te laten gaan met hun eigen leervragen.

32 Middeleeuwen in de bovenbouw
Wilco Willemse
Wij maken binnen wereldori‘ntatie gebruik van de thema’s uit de methode ‘De Grote Reis’. Wij proberen de thema’s zoveel mogelijk betekenisvol en ervaringsgericht in te richten, waardoor de thema’s vervolgens samen met de kinderen kunnen worden vormgegeven.

34 De Regenboog wereldkist
Astrid Timmermans
Een kist met materialen, inclusief een geheim vak, als hulpmiddel voor het werken aan eigen leervragen bij wereldori‘nterende projecten.

36 …En Tom op de achterzijde
Slak.