Mensenkinderen — Jrg. 20 (november 2004) Nr. 2

Thema: HET PLEIN OM DE SCHOOL, WAT DOE JE ERMEE?

5 Samen doen en samen groeien – Op weg naar een levendig schoolplein
THEMA
Sigrun Lobst
Mooi idee maar waar begin je (aan).? Vanuit een rijke ervaring bij de begeleiding van projecten en het ontwerpen van natuurrijke schoolterreinen wordt een ideaaltypisch proces van het veranderen van schoolpleinen beschreven in de richting van een spannend en natuurrijk speel- en leerlandschap. Met daarbij steeds doorkijkjes naar een praktijk.

11 Schoolterrein als natuurnabij leerlandschap – Een documentatie
THEMA
Kees Both
Een sleutel op eerder gepubliceerde artikelen: over ecologische onderwijsplanning in het Jenaplan en ecologische onderwijsplanning in het kwadraat: het scheppen van een uitnodigend natuurlijk leermilieu op het schoolterrein. Korte aanduidingen, met verwijzingen waar concrete verdere informatie te vinden is.

13 Nestkastjes bij school (1)
THEMA
Kees Both
Een eerste korte bijdrage in een serie van drie.

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK-DAADKRACHT
Cath van der Linden

28 …EN TOM OP DE ACHTERZIJDE
Wegen

EN VERDER

14 “Cošperatief leren binnen wereldori‘ntatie”

Esther Kuntzelaers
Een actieonderzoek. Het eerste artikel vanuit de vernieuwde nascholing voor Jenaplanonderwijs. De auteur beschrijft hoe zij stap voor stap methodieken van samenwerkend leren invoert, met het accent op de wereldori‘ntatie.

17 De kwaliteit van kwetsbaarheid
Geert Kelchtermans
Nadenken over de professionaliteit van de Jenaplan-groepsleider. Het beroep van leraar, ook en vooral in een Jenaplanschool, bevat vele niet beheersbare momenten. Het is dan ook een kwetsbaar beroep. Dat is het essenti‘le verschil tussen het produceren van goederen en diensten enerzijds en het opvoeden en onderwijzen van kinderen anderzijds. Het dominante spreken over ‘kwaliteit’ is gericht op het proberen leraren en scholen te pantseren tegen die kwetsbaarheid, processen in de school beheersbaar en voorspelbaar te maken. Dit gaat ten koste van de kern van het beroep. Het eerste deel van de Suus Freudenthal-lezing van 2002.

22 Denken kun je leren!
Anite van Oijen
Denklessen op Jenaplanschool Antonius Abt. Om in onze complexe samenleving goed te kunnen functioneren is het belangrijk helder en creatief te kunnen denken. Je kunt kinderen sterker maken door hen denkvaardigheden te onderwijzen. Een praktijkverhaal over de ervaringen met het programma voor leren denken van Edward De Bono.

25 RECENSIES
Kees Both
Stamgroepbudget, leerlandschappen en de Grabbelton.

27 De jongen en de boom
Een vrije bewerking van The Giving Tree door Shel Silverstein, New York, 1964, Harper & Row.