Mensenkinderen — Jrg. 20 (mei 2005) Nr. 5

Thema: OUDERS EN SCHOOL

3 Van de redactie
Kees Both
Bij het 97e nummer van Mensen-kinderen.

4 Mensen in het werk
Cath van der Linden
Senge

28 … En Tom op de achterzijde
Taalles

THEMA

5 Ouders en school – Wat verwacht je van elkaar?
THEMA
Marie-Louise de Jong
Als ouders voor een school gekozen hebben zijn ze in principe geen klant meer, maar zijn school en ouders partners in de opvoeding en vorming van de kinderen. Hoe kan je dat het beste vormgeven? Wat zijn de valkuilen? Een artikel op grond van de ervaringen van drie scholen, in een rondetafelgesprek met elkaar gedeeld.

8 Hoe gaan de kinderen naar school? – Een thema voor gesprekken met ouders en voor wereldori‘ntatie
THEMA
Kees Both
Kinderen die zelfstandig lopend of per fiets naar school gaan kunnen veel ervaringen opdoen en dingen leren die kinderen op de achterbank van de auto’s die hen naar school brengen moeten ontberen. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen kunnen schoolteam en ouders hierover in gesprek gaan. Dit wordt uitgewerkt voor verkeersveiligheid en ruimtelijke ori‘ntatie, met een korte blik op andere thema’s. Een gesprek als hiervoor genoemd kan ondersteund worden door activiteiten in het onderwijs. Een dergelijk project wordt kort geschetst, voor alle bouwen.

EN VERDER

12 Er wordt een nieuwe stad gebouwd – Uit de WO-praktijk van een school
AndrŽ Oudejans
Over de praktijk van wereldori‘ntatie in de bovenbouw – in het bijzonder binnen het ervaringsgebied Samenleven. Kinderen werken aan een plan voor een nieuwe stad en maken daarbij ook kennis met het gemeentebestuur. Inclusief het deelnemen aan een vergadering in de raadszaal van de gemeente, onder voorzitter van de burgemeester himself!

16 Naar meer zelfgestuurd leren bij reken-wiskundeonderwijs
Hans Bšgeman
Hoe kunnen kinderen sterker betrokken zijn bij het vormgeven van hun leerproces en kan tegelijkertijd recht gedaan worden aan principes van realistisch reken-wiskundeonderwijs? Een sleutel ligt in de zelfdiagnose van wat kinderen al kunnen als zij aan een nieuw blok van de methode beginnen, op grond waarvan differentiatie kan plaatsvinden. Het onderwijzen en leren kunnen zo meer een zaak van leraren als professionals en de kinderen zelf worden.

20 Samen opleiden in samenhang
Thea Wieringa
In dit artikel wordt beschreven hoe de opleiding tot leraar in een (Jenaplan-) basisschool gedeeltelijk wordt verlegd van de pabo naar geselecteerde basisscholen als ‘opleidingsschool’. De hogeschool en de basisscholen worden zo partners in de opleiding.

24 Over zittenblijven en continu•teit
Ad Boes
De Nederlandse Jenaplanvereniging heeft bezwaar aangetekend tegen het toezichtkader 2005 van de inspectie. Een voorpublicatie uit de brochure over deze bezwaren, die als extra nummer van Mensen-kinderen zal verschijnen.

26 Recensie
Ad Boes
EŽn hand niet klapt.

27 Inwijding
Pien Bos
Hoeveel ruimte is er werkelijk in scholen voor een authentieke kennismaking met verschillende religies?