Mensenkinderen — Jrg. 20 (maart 2005) Nr. 4

Thema :
‘APPELS EN PEREN’ –
JENAPLANCONFERENTIE 2004


3 Van de redactie
Kees Both

4 Mensen in het werk
Cath van der Linden
Rijpen.

32 …En Tom op de achterzijde
Mem.

THEMA

5 Larf in de klas
THEMA
Midas Dekker
Leren is voor kinderen net zo natuurlijk als eten. Maar in de ‘kinderverwerkingsfabriek’ genaamd ‘school’ leren ze het leren af.

9 Aandacht voor jongens
THEMA
Lauk Woltring
Het streven naar gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen is nog steeds hard nodig. Het is echter onzin om de verschillen – tussen jongens en meisjes – te ontkennen. In de huidige scholen dreigen de jongens tekort te komen. Daar valt iets aan te doen. Maar wat op termijn zeker ook nodig is: meer mannen die in het onderwijs, met name ook het basisonderwijs, willen werken.

13 De Verhalenman – over Veertig jaar Jenaplan
THEMA
Karel Baracs
Het optreden van de Verhalenman op de jubileumconferentie was een ware happening. Dat is niet in een gedrukte tekst te vatten. Toch worden in dit artikel fragmenten uit het programma aan het papier toevertrouwd: over Peter Petersen als geboren opvoeder, hoe Kees Boeke met zijn Werkplaats Kindergemeenschap begon, een ode aan Suus Freudenthal en impressies uit huidige Jenaplanscholen.

18 Gedrag kun je leren met een klaproos
THEMA
Lisan Fasten
Kinderen kunnen gedragsalternatieven leren, terwijl zij toch hun eigen en waardevolle identiteit behouden. Dat geldt ook en vooral voor kwetsbare kinderen. In dit artikel wordt een programma beschreven dat daarbij kan helpen. Daarbij worden onder andere verhalen van Winnie de Poeh gebruikt.

22 Er liep een meisje langs het strand – Gedichtenbundel van kinderen
THEMA
Gerrit Fronik
Ter gelegenheid van het veertigjarige jubileum werd een gedichtenpromotie georganiseerd. Uit de vele ingezonden gedichten werd een selectie gemaakt voor een bundel kindergedichten.

EN VERDER

23 Zo kan het ook!! -Van de Regenboog naar het Hondsrug College in Emmen.
Ad Boes
Als de CITO-eindtoets niet als ’tweede gegeven’ gebruikt wordt naast het advies van de basisschool, hoe is dan de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs optimaal vorm te geven? Een beschrijving van een voorbeeldige praktijk.

26 Peter Petersen Prijs 2005
Gerrit Fronik
Jaarlijks wordt een prijs uitgereikt aan een student of nascholingscursist, die een rijke leeromgeving ontwikkelt, waarin kinderen zelf veel kunnen sturen, deze ook in praktijk brengt en beschrijft. Dit jaar gebeurde dat voor de eerste keer, tijdens de Jenaplanstudentenconferentie in Utrecht.

28 Jenaplanscholen en onderwijsinspectie – het overleg over het toezichtskader
Ad Boes
De NJPV gaat niet akkoord met het toezichtskader van de inspectie voor 2005. Achtergronden en argumenten worden kort belicht.

29 Vraag het de vogels zelf maar – Nestkasten bij de school (3)
Kees Both
Idee‘n voor waarnemingen en vervolgactiviteiten.