Mensenkinderen — Jrg. 19 (mei 2004) Nr. 5

Thema: NATUURORIèNTATIE

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK: TINTELING
Cath van der Linden

28 …EN TOM OP DE ACHTERZIJDE
Kwijt

THEMA

5 De natuurkalender. Waarnemen het jaar rond en ict-gebruik
THEMA
Judith Harrewijn
In het landelijk project ‘natuurkalender’ doet een netwerk van vrijwillige waarnemers waarnemingen aan seizoensgebonden ontwikkelingen bij planten en dieren. Deze worden doorgegeven aan een landelijke databank op het internet. Ook scholen kunnen daarin participeren.Het is voor Jenaplanscholen een ideale combinatie van ‘vraag het de dingen zelf maar’ (binnen het ervaringsgebied ‘Het jaar rond’) en zinvol ict-gebruik bij wereldori‘ntatie.

9 Wat doen jullie aan natuur op school? (2) Peter Petersen, de natuur en wij
THEMA
Kees Both
Leren leven met de natuur en leren over de natuur heeft in het Jenaplan van Peter Petersen een centrale betekenis. Voor ons is deze visie grotendeels nog uiterst actueel. Het ontwikkelen van liefde voor de natuur – biophilia – hebben wij van nature meegekregen, zo zeggen biologen in onze tijd. Maar dan moet het wel gevoed worden. ‘Natuur’ behoort tot het hart van het Jenaplan. Een goede Jenaplanschool is mede daaraan te herkennen.

16 Wat voor school ben je? Een school ontmoet de natuur!
THEMA
Rinus Korteweg
Takken van wilgen wortelen gemakkelijk en bieden de mogelijkheid om te bouwen met levend materiaal. Een verslag van het ‘vergroenen’ van het schoolterrein, met daarbij adviezen hoe je dat in je eigen omgeving kunt aanpakken en wat je er in het onderwijs mee kunt doen.

19 Opvoeding tot echte prestaties in de bovenbouw. Natuurori‘ntatie en taal, in het bijzonder over bomen
THEMA
Walter Klingenburg
Een intensieve ontmoeting met bomen vraagt om taal om de ervaringen en gedachten te verwoorden en te verwerken. Omgekeerd wordt het taalrepertoire van kinderen verrijkt door intense natuurervaringen. Dat is te merken aan de kwaliteit van de teksten die kinderen schrijven.

EN VERDER

23 De begaafdheid van kinderen en Jenaplanonderwijs: Notities bij
een actueel thema
Ad Boes
De grote aandacht voor ‘begaafdheid’ en verschillen in begaafdheid is meer dan een hype. Er is sprake van belangrijke nieuwe inzichten, waarvan we de consequenties nog nauwelijks kunnen overzien. Vanuit het perspectief van het onderwijsconcept Jenaplan worden deze ontwikkelingen geduid.

27 Bladerend… in tijdschriften van vernieuwingsrichtingen
Margot Ufkes