Mensenkinderen — Jrg. 18 (november 2002) Nr. 2

Thema: Omgaan met het jenaplanconcept

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK
Cath van der Linden

28 EN OP DE ACHTERKANT …. TOM

thema

5 ONDERWIJZEN ZONDER ETIKETTEREN
THEMA
Rinze Procee, Jan Tomas, Marike Venema, Henk Overeem, Ad Boes en Kees Both
Is het mogelijk om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren, zonder ze een etiket op te plakken en daarop vast te leggen? Een groep van zes Jenaplanners bespreekt dit thema vanuit hun eigen levensverhaal en werkervaring. Het is tevens een opmaat voor het artikel ‘Terug bij af?’.

9 TERUG BIJ AF? HET ONTWIKKELEN VAN ONDERWIJS ZONDER ETIKETTEN
THEMA
Annabelle Dixon, Mary Jane Drummond, Susan Hart en Donald Mclntyre
Binnen het project ‘Learning without Limits’ van de universiteit van Cambridge (Engeland) worden negatieve bijwerkingen van het gebruik van gestandaardiseerde toetsen op de ontwikkeling van kinderen beschreven en wordt gezocht naar vormen van onderwijs die niet van tevoren uitgaan van vast te leggen begaafdheden (‘ability’) van kinderen. Een aantal ervaren leraren dat op zo’n ‘niet-deterministische’ manier werkt werd een jaar lang gevolgd en op grond daarvan werd een ‘model voor ander onderwijs’ beschreven, dat in dit artikel gepresenteerd wordt. Op verschillende plekken zijn fragmenten uit het groepsgesprek van het vorige artikel ingevoegd.

17 WERKWIJZER VOOR HET BESPREKEN VAN HET ARTIKEL ‘TERUG BIJ AF?’
THEMA
Een ‘bespreekwijzer’ voor het voorgaande artikel, gericht op schoolteams, opleiding en nascholing.

19 ENKELE GEDACHTEN OVER DE DISCUSSIE WO-JENAPLAN EN ‘DE GROTE REIS’
THEMA
Kees Both
Hoe voeren we een zo zuiver mogelijke discussie over de vraag of een ontwikkeling in scholen al of niet ‘des Jenaplans’ is? Tegen de achtergrond van het beleid van de NJPV wat de conceptontwikkeling betreft wordt dit toegepast op de discussie over het gebruik van een methode bij wereldori‘ntatie. Het artikel wordt besloten met enkele voorstellen voor onderlinge kwaliteitszorg door Jenaplanscholen.

21 WERELDORIèNTATIE HART VAN HET JENAPLANONDERWIJS – MET BEHULP VAN EEN METHODE
THEMA
Peter van Dijk
Een weerwoord op kritische opmerkingen in het artikel over WO in Mensenkinderen van september 2002.

EN VERDER

23 DE ACTIE TEGEN DE PRAKTIJK VAN DE EINDTOETS: EEN TUSSENSTAND

Ad Boes
De actie ‘Streep door de eindtoets’ had een aantal doelen. Er wordt nagegaan in hoeverre deze doelen bereikt zijn en wat sinds januari aan activiteiten en ontwikkelingen geweest zijn. De eindconclusie luidt: ‘de actie gaat een nieuwe fase in, onder andere met het oog op plannen voor het invoeren van ‘leerstandaarden’ .

25 ‘STANDAARD SCHOOLTEST DOODT CREATIVITEIT’
Thom Meertens, verslaggever Volkskrant (Bron: Volkskrant, d.d. 26 september 2002)
Bill Wetzel vecht tegen gestandaardiseerde toetsing in onderwijs.

26 ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN INSCHOLEN
Kees Both
Bij ‘wereldori‘ntatie’ volgens Jenaplan horen ‘ontdekken’ en ‘onderzoeken’. ‘Onderzoeken’ is het gericht op zoek gaan naar een antwoord op een vraag. Onderzoeken is een vaardigheid, maar nog meer een leerdispositie, een ‘denkgewoonte’. Je moet het kunnen, maar ook willen en weten wanneer je het kunt inzetten. Het is een creatief proces, met name het vinden van een onderzoekbare vraag, het vinden van manieren om deze te beantwoorden en het interpreteren van de uitkomsten. Maar het vraagt ook een zekere denkdiscipline en de beheersing van onderzoeksmethoden.