Mensenkinderen — Jrg. 18 (mei 2003) Nr. 5

Thema: KWALITEIT

VASTE RUBRIEKEN

3 VAN DE REDACTIE
Kees Both

4 MENSEN IN HET WERK
Cath van der Linden
Reiger

28 EN OP DE ACHTERKANT….TOM
Rollenspel

THEMA:

5 Hoe vergaat het de kinderen in ‘De Rozentuin’? Het volgen en documenteren van de ontwikkeling van kinderen
THEMA
Kees Both
Een schoolleider vertelt hoe zijn school de laatste tien jaar ‘ver van huis’ geraakt is wat het Jenaplan betreft, in het bijzonder bij de evaluatie van het onderwijs. Aan welke krachten staan scholen in dit opzicht bloot en hoe kom je weer ‘dichter bij huis’? De Nederlandse Jenaplanvereniging zal scholen ondersteunen bij de ontwikkeling van een (vanuit het Jenaplanconcept bezien) ‘passend’ kindvolgsysteem.

10 Groepsmappen
THEMA
Ingrid Nagtzaam
Als individuele groepsleid(st)er en als school heb je een houvast nodig bij het werken in stamgroepen. Een dergelijk houvast is niet alleen of in de eerste plaats nodig met het oog op externe verantwoording, maar in de eerste plaats om recht te doen aan continuiteit in de begeleiding van kinderen. Het mag ook geen keurslijf worden. Een artikel uit de praktijk van vele jaren onderwijservaring.

15 Naar aanleiding van het onderwijsverslag over het jaar 2002
THEMA
Ad Boes
Een felle kritiek op de werkwijze en houding van de onderwijsinspectie, naar aanleiding van het Onderwijsverslag 2002. Wat daarin volgens de schrijver niet deugt – vanuit een pedagogische visie bezien – en wat daarin ontbreekt. Ook wordt scholen erop gewezen wat alternatieven zijn, ook en zelfs in het werken met het CITO-leerlingvolgsysteem. Verder wordt expliciet aandacht gegeven aan de positie van de “zwarte scholen” binnen het huidige systeem van onderwijsevaluatie.

EN VERDER…

20 De kracht van leerlingen
Luc Stevens
Binnen een schoolsysteem waarin mensen tegen elkaar opgezet worden, kunnen leerlingen niet in hun kracht gelaten worden en worden ze ingeperkt tot afhankelijke consumenten. Over ons achterhaalde onderwijssysteem en een nieuwe metafoor voor onderwijzen, een van verbondenheid en ontmoeting.

22 Over Portfolio’s – een recensiekroniek
Ad Boes
In dit overzichtsartikel worden vijf publicaties over ‘portfolio’ besproken. Portfolio’s zijn geen modegril en kunnen het werk van leraren boeiender maken. Maar vooral: zo kan recht gedaan worden aan de veelzijdigheid van de ontwikkeling van kinderen.

24 “What’s in the name?”- over sleutelbegrippen in het Jenaplanonderwijs: Jenaplanschool, een vrije, algemene volksschool
Ad Boes
Peter Petersen typeerde de Jenaplanschool als ‘freie, allgemeine Volksschule’. Deze typering blijkt nog een zeer actuele betekenis te hebben voor Jenaplanscholen in onze tijd.

25 Geweldige idee‘n
Eleonor Duckworth
Kevin, Stephanie en de mathematicus.