Meertaal — Jrg. 9 (januari 2022) nr. 2

04 Meertalig opvoeden, hoe dan?
Sharon Unsworth

10 Gepersonaliseerd taalonderwijs Engels
Jasper Kok

14 Rijk taalonderwijs zonder methode
Willemijn Vernout

21 De rol van ouders bij de taalontwikkeling
Eke Krijnen | Martine van der Pluijm

28 Effectief gebruik van de leescirkel op de pabo
Anne van Buul | Helga van de Ven

32 De kracht van taalfeedback
Eveline Bogers

En verder

09 Taaltalent
13 Column van een ouder
17 Column van een leraar
20 MeerBoek
24 Taalonderwijs in beeld
26 Taalonderzoek in de praktijk
34 Taalonderwijs aan Nieuwkomers
35 Nog meer taal!