Meertaal — Jrg. 7 (januari 2020) nr. 2

04 Alle kinderen praten honderduit!
Marian Bruggink, Maud van Druenen, Heleen Strating, Jack Duerings
Naar aanleiding van het in 2019 gepubliceerde peilingsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over mondelinge taalvaardigheid beschrijven de auteurs de noodzaak van gerichte aandacht van leraren voor de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van hun leerlingen. Zij pleiten er o.a. voor om kinderen meer zinvolle gelegenheden te bieden om met andere leerlingen te praten, over hun ervaringen, hun plannen of hun mening over iets. Feedback op dergelijke taaluitingen en een veilig klimaat waarin interactie een normale vorm van leren kan zijn, horen daar ook bij.

10 ‘Schrijftandem’ : per twee aan de slag met schrijfstrategieën
Fien DeSmedt
Het schrijven van teksten vinden Vlaamse leerlingen aan het eind van het basisonderwijs lastig. De auteur heeft in haar promotieonderzoek vanuit de Universiteit Gent geprobeerd hieraan iets te veranderen. Zij koos voor twee opties: instructie en samenwerken in tweetallen.

14 Creativiteit en (taal)onderwijs
Els van Hemert, Mieke Linssen
De auteurs vinden creativiteit noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom ondersteunen ze op eigen wijze scholen bij het uitvoeren van creatieve projecten die aansluiten bij het curriculum. Goed onderwijs daagt kinderen uit zich creatief en daarmee ook talig te ontwikkelen. Dit artikel beschrijft waar je je als leraar op kunt richten en hoe je dat uitlokken van creativiteit vervolgens kunt aanpakken.

21 Over het voeren van Griffelboeken, groot denken en klein beginnen
Joanneke Prenger
Diverse presentatoren gaven aandacht aan aspecten van lezen, zoals de in Vlaanderen uitgeprobeerde eetbare verpakking van gedichtjes, het toepassen van de drie stappen van close reading op Donald Duck-strips, het belang van het door leraren introduceren en/of voorlezen van juist bij hun leerlingen nog onbekende boeken, de zinvolheid om thematisch te werken en van daaruit met taal bezig te zijn en daardoor meerdere goede teksten binnen zo’n thema te laten lezen om die context beter te doorgronden en het nut van dat lezen te kunnen ervaren, zorgen voor betekenisvolle teksten in leerjaar drie in plaats van het steeds weer lezen van rijtjes losse woorden, en het herkennen van en inspelen op verschillende typen lezers.

28 Leestoetsen en hun betekenis voor het leesonderwijs (AVI)

32 De lerarenopleider als leesbevorderaar
Christa Dekker, Wenckje Jongstra, Ietje Pauw
Welke boeken maken indruk op pabo-studenten? Deze vraag hebben de auteurs aan 347 studenten van Hogeschool KPZ gesteld. In dit artikel beschrijven ze wat de voorkeuren van studenten zeggen over deze aankomende leesbevorderaars en wat deze informatie betekent voor het curriculum op de pabo. Hun conclusie is dat in ieder geval de leescultuur moet worden versterkt en dat de opleiders moeten zorgen dat de studenten voorbij de fase van het belevend lezen komen.

En verder…

09 Taaltalent
13 Column van een ouder
17 Column van een leraar
18 Taal = meer!
20 Column van een taalexpert
24 Taalonderwijs in beeld
26 Taalonderzoek in de praktijk
34 Taalonderwijs aan Nieuwkomers
35 Nog meer taal!