Meertaal — Jrg. 5 (januari 2018) nr. 2

04 Over tweetalig primair onderwijs in Nederland en daarbuiten
Myrna Feuerstake, Karel Philipsen, Yeelen de Jong

09 Taaltalent

10 De hardnekkigheid van laaggeletterdheid
Hanneke Wentink, René Berends

13 Column van een ouder

14 iPads in de begrijpend leesles
Sabine Oude Luttikhuis, Anette Schaafsma

17 Column van een leraar

18 Taal = meer!

20 Column van een taalexpert

21 Leesbegrip en leesplezier in de bovenbouw
Inouk Boersma

24 Taalonderwijs in beeld

26 Taalonderzoek in de praktijk

28 Wees kieskeurig met prentenapps
Christiaan Coenraads, Dolf Janson

32 Grammatica is leuk (deel 2)
Dolf Janson

34 Taalonderwijs aan Nieuwkomers

35 Nog meer taal!