Meertaal — Jrg. 4 (september 2016) nr. 1

04 Geletterdheidspraktijken en een ander perspectief op leesonderwijs
Jan Berenst

10 Taal en zintuiglijke waarneming
Saskia van Putten, Lila San Roque en Asifa Majid

14 Meer halen uit gesprekken met jonge kinderen
Chiel van der Veen

21 Gerichter aan de slag met begrijpend lezen
Piers van der Sluis

28 Snel lezen in groep 8
René Berends

30 Meertaligheid
Moniek Sanders

32 De vonk springt over
Annemarie Terhell

En verder…

09 Taaltalent

13 Column van een ouder

17 Column van een leraar

18 Nieuw: Taal = meer!

20 Column van een taalexpert

24 taalonderwijs in beeld

25 Taalonderzoek in de praktijk

34 Nieuw: Taalonderwijs aan Nieuwkomers

31 Nog meer taal!