Management Kinderopvang — Jrg. 27 (februari 2021) nr. 1

08 Toeslagenaffaire
Gjalt Jellesma en Felix Rottenberg blikken terug op de verhoren van de Tweede Kamercommissie

12 Bedrijfsvoering
Zijn er verschillen in bedrijfsvoering tussen profit- en non-profitorganisaties?

16 Talenten
volgens de Vlaamse pedagoog LukDewulf heeft elk kind bakken talent. Als je dat benoemt, krijgt een kind een beter zelfbeeld en meer kansen op een mooie toekomst.

22 Babyopvang
Een analyse van ‘oude’ LKKresultaten geven verrassende inzichten over babyopvang.

26 Het IKEC
Vlietkinderen werkt al twee jaar aan een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC). De ‘spin in het web’ is het Spel- en Opvoedpunt.

34 De 3-6 groep
Kinderen van 3 tot 6 jaar samen in een groep in het IKC: een uitdaging, volgens clusterdirecteur Nicole Hanegraaf, maar ook heel natuurlijk.

38 Pedagogisch Coach
Beroepsvereniging PPINK deed onderzoek naar de ervaringen met de functie pedagogisch coach/beleidsmedewerker.

40 Serie boven het maaiveld
Deze editie: UniKidz in Amsterdam

44 Serie toezicht
Op gesprek bij GGD GHOR Nederland.

48 Passende Kinderopvang
Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen in de kinderopvang de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben? In Arnhem gingen ze met deze vraag aan de slag.

52 Wat willen ouders?
Uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat ouders eigenlijk best tevreden zijn met de huidige situatie.

56 Leiderschap
Brigitte Siezenis, regiodirecteur van MIK & PIW Groep, vindt het heel belangrijk om ondernemerschap van medewerkers te stimuleren.

Rubrieken
04
In het kort
15 Uit de media
21 Column Peter Van Zijl
25 Gesignaleerd
33
Meebewegen met de natuur
43
Berichten van Boink
47
Covermodel
55
Die goeie ouwe tijd?
59 Ivoren Toren
61
Colum Ilse Raasing