Management Kinderopvang — Jrg. 27 (april 2021) nr. 3

08 Jeugdhulp
Samenwerking: de kosten versus 
de opbrengsten.

12 Buiten de boot
Gerdi Meyknecht over zorgkinderen die worden weggestuurd.

14 Toekomst gastouderopvang
Kwaliteit en handhaving

18 Serie boven het maaiveld
Deze editie: Het Limburgse Natureluur

22 Expertisecentrum
Yvette Vervoort kijkt terug op anderhalf jaar Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit 
Kinderopvang.

26 Duurzaamheid
Inspiratie van onze Vlaamse buren

30 Gezonde kinderopvang
Structureel werken aan 
gezonde leefstijl.

34 Opleiden anno 2021
Rapport van Sardes onder de loep.

38 Werkplekleren
Raymond Clement, bestuurder MIK & PIW Groep: ‘Werken is het 
nieuwe leren.’

42 Pedagogische coach VE
De nieuwe verplichting per 2022

46 Dalton kindcentrum
Starten vanuit een gezamenlijke 
visie

50 OMT Onderwijs
Paul Leseman over wat de kinderopvang kan bijdragen

52 Fusies en overnames

54 Serie toezicht
Ans Keij vergelijkt twee rapporten van het IvO

58 Taalachterstanden
Hanno van Keulen deed onderzoek in Almere

Rubrieken

04 In het kort
11 Uit de media
17 Gesignaleerd
21 Column Peter van Zijl
29 Covermodel
45 Meebewegen met de natuur
57 Berichten van BOinK
60 Ivoren toren
61 Column Ilse Raasing