Management Kinderopvang — Jrg. 27 (april 2021) nr. 2

08 Gratis kinderopvang
De branche denkt een stuk genuanceerder over ‘gratis’ kinderopvang dan de landelijke politiek

12 SMI
De gemeentelijke willekeur in het toekennen van de sociaal medische indicatie; kinderen vallen tussen wal en schip.

18 Serie boven het maaiveld
Deze editie: Het Limburgse Natureluur van Aukje Vlaanderen.

22 VE
Sinds een half jaartje zijn gemeenten verplicht om 960 uur VE te bieden aan doelgroeppeuters. De stand van zaken en de praktijk in Deventer.

28 Het VE-beleid van Arnhem
De gemeente Arnhem voert een programma met drie pijlers om achterstanden bij peuters tegen te gaan.

32 Risicovol spel
Omgaan met risico’s begint al bij baby’s. Een beleid voor risicovol spel voor alle leeftijden is belangrijk om op langere termijn te werken aan veiligheid voor kinderen.

36 Serie toezicht
De overeenkomsten van de Toeslagenaffaire met de problemen bij toezicht en handhaving volgens Ans Keij.

40 Marktonderzoek
Wachten tot je klanten vanzelf komen is een veel voorkomende maar niet de handigste strategie. Wat kun je doen om nieuwe instroom van kinderen te waarborgen?

46 Kindcentrum Borgele
Bij kindcentrum Borgele zit alles onder één dak en werkt samen: een gewone basisschool, speciaal onderwijs, kinderopvang, bso en een orthopedagogisch dagcentrum.

50 Samenwerking
Corona heeft de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs versneld. Steeds vaker kunnen kinderopvangmedewerkers ook aan het werk op school.

56 Herkennen ASS
De eerste kenmerken uit het autistisch spectrum kunnen al op jonge leeftijd herkend worden. Vroeg ingrijpen helpt.

Rubrieken
04 In het kort
13 Uit de media
21 column Peter van Zijl
27 Gesignaleerd
31 Covermodel
45 Meebewegen met de natuur
54 Berichten van Boink
55 Die goeie ouwe tijd?
59 Ivoren toren
61 Column Ilse Raasing