Management Kinderopvang — Jrg. 26 (november 2020) nr. 6

04 In het kort
Nieuws

10 Naar publieke financiering
De tijd lijkt rijp voor een ander financieringsstelsel voor de kinderopvang. Drie meningen.

14 Cortisol
Nieuw buitenlands onderzoek werpt een ander licht op cortisolwaardes van jonge kinderen.

17 Uit de media

18 Babyopvang
Marije Magito waarschuwt voor onderprikkeling van baby’s in verticale groepen.

21 Gesignaleerd

22 Diversiteit
Tweede aflevering: hoe veranker je diversiteit in je hele organisatie?

25 Column Peter van Zijl

26 Serie toezicht
Een rapport uit 2012 biedt aanknopingspunten voor herziening van het stelsel van toezicht en handhaving.

30 Talentgericht werken
Kinderopvang 2Samen werkt met leidinggeven vanuit waarderend perspectief.

33 Covermodel

34 Recycling
Het recylcen van luiers heeft een nieuwe impuls gekregen.

37 Berichten van BOink

38 Interprofessioneel werken
Een gelijkwaardige samenwerking tussen leerkrachten en pm’ers binnen een IKC is niet vanzelfsprekend.

41 Ivoren Toren

42 Medezeggenschap
Binnen een IKC een heel ander verhaal.

44 Serie Boven het Maaiveld
Dit nummer: Bso Tetterode van Wonderland.

48 Goede oude tijd
Prenten of foto’s uit de geschiedenis van de kinderopvang.

49 Colum Ilse Raasing

51 Omdenken