Management Kinderopvang — Jrg. 26 (juli 2020) nr.4

04 In het kort
Nieuws

10 Samenwerking
Tijdens de coronacrisis bleek er een flinke kloof tussen onderwijs en kinderopvang. De samenwerking verliep moeizaam.

13 Uit de media

14 Boekrecensie

15 Gesignaleerd

16 Toekomst
Het advies van Platform Toekomst van de Arbeid brengt kinderopvang als basisvoorziening weer een stapje dichterbij.

22 Serie Boven het maaiveld
Dit nummer: kleinschalige kinderopvang in Gelderland, opgezet door Walter van Hardenberg en Betsy van de Grift.

25 Covermodel

26 Serie toezicht
Controleplicht gemeentes
Een opmerkelijke uitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor het proces van toezicht en handhaving.

30 Montessori
Kinderopvang volgens de Montessori-pedagogiek is helemaal van deze tijd.

33 Juridische zaken

34 Oudercontact
In de anderhalvemetersamenleving krijgt het contact met ouders een andere invulling.

35 Pedagogisch coach
Pedagoog Inge van Rijn over haar boek ‘Pedagogiek in de vingers’.

38 Beweegrichtlijnen
In Nederland bestaan er geen beweegrichtlijnen voor kinderen tot vier jaar. Hoe zit dit in het buitenland?

40 Intervisie
Met intervisie zetten leidinggevenden van voorscholen een nieuwe stap in hun professionalisering.

43 Berichten van BOink

44 Coronacrisis
Verschillende betrokkenen, zoals Tamara van Ark, vertellen hoe zij de eerste fase van de coronacrisis beleefd hebben.

48 Opinie
Hebben ouders wat te kiezen als IKC de standaard wordt?

50 Goeie oude tijd?
Prenten of foto’s uit de geschiedenis van de kinderopvang.

51 Ivoren Toren

53 Column Ilse Raasing

55 Omdenken