Lezen — Jrg.2 (december 2007) nr.4

In dit nummer wordt Hadewych Minis omhelsd door een boek en nemen we een kijkje in het atelier van illustrator Jan Jutte. Verder onder andere een onderzoek naar jeugdliteratuur in het beroepsonderwijs, een artikel over De Inktaap, de jongerenprijs voor volwassenenliteratuur en een interview met Aidan Chambers naar aanleiding van zijn laatste roman Dit is alles. Het hoofdkussenboek van Cordelia Kenn.
Daarnaast natuurlijk per doelgroep weer veel informatie over lezen en leesbevordering.
Download magazine