Lezen — Jrg. 16 (juni 2021) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar.

04 Merel van Vroonhoven
‘Ik ben leraar, dus ik lees’

07 Robots in kinderboeken
Wat is écht leven?

08 Woutertje Pieterse Prijs
Het kind en de wereld

10 Jublieum
Vijftig jaar Pluk van de Petteflet

12 Blikveld 0-6

14 Creatief Schrijven
In de klas

16 Blikveld 6-12

18 Lesbrieven
‘Als ze maar met het verhaal bezig zijn’

20 Blikveld 12-15

22 ‘Lezen is willen begrijpen’
Interview Erik Scherder

24 Blikveld 15-18

26 Prikkels
Het leesoffensief

28 Passie voor taal
Lette Vos

30  Interview Astrid Sy
‘Eigenlijk ben ik een romanticus’

32 Atelierbezoek
Pieter van den Heuvel

34 Het vak
Leesbevorderaars over de praktijk

35 Taal versus tirannie
Lieke Marsman

26 Agenda & Mededeling Stichting Lezen