Lessen — Jrg. 7 (zomer 2012) nr. 1

03 Op naar Dordrecht
Van de redactie

05 ‘Ik heb zowat de hele ochtend zitten janken’
Over de brieven van de jonggestoreven schooljongen Kees Hubert (1947-1963) aan zijn ouders

10 Katholieke bewaarscholen rond 1850

15 Handleiding voor Katholieke bewaarscholen uit 1845

17 150 jaar Broeders van Maastricht (1861-2011)

18 Dierenschooltjes op ansichtkaarten

23 Toen wij uit Rotterdam vertrokken
Beeldverslag

35 Frater Rombouts en zijn bemoeienis met dyslexie

38 Recensie

40 Het Albertfalva Schoolmuseum
Digitales

41 Signalement

43 Lege klaslokalen
Collectie

46 Museumnieuws / Museumagenda

48 Zomer
Gedicht