Lessen — Jrg. 5 (september 2010) nr. 3

Thema: Onderwijs & Beschaving

05 Van de Redactie
Marjoke Rietveld-van Wingerden

06 Stadsarmenscholen in de achttiende eeuw
Dick van Gijlswijk

13 Bakens van toekomst. ‘Havelooze scholen’ in Nederland
Tina van der Vlies

20 Opvoeden in de Oost. De Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen
Marieke Kroonen

26 Leesles: Een ABC-boekje uit 1740
Marry Remery

29 Digitales: Schoolmuseum Helsinki
Hans de Frankrijker

30 Recensies
Kari Catleeuw

32 Museumagenda

32 Signalement

33 Museumnieuws
Daniëlle van Wingerden

34 Collectie: Schandborden
Jacques Dane

35 Beeldverslag: Enkeltje Schiphol
Karine Versluis