Lessen — Jrg. 5 (maart 2010) nr. 1

Thema: Comunius

05 Van de Redactie
Marjoke Rietveld-van Wingerden

06 Jan Amos Comenius: onderwijsvernieuwer
Marjoke Rietveld-van wingerden

14 Comenius en het ansschouwelijke onderwijs
Jacques Dane

20 Comenius en Montessori: het kind centraal
Fred Kelpin

26 Leesles: De beste geschiedenisles is een spannend verhaal
Marry Remery

29 Digitales: Een Duits schoolmuseum in de Verenigde Staten van Amerika
Hans de Frankrijker

30 Recensies
Trudie de Bruyn

32 Museumagenda

32 Signalement

33 Museumnieuws
Renée Mast

34 Nieuwe aanwinst: Leesmethode Het ontluikende leven
Lenja Crins

35 Beeldverslag: Een katholiek leesplankje
Jacques Dane