Lessen — Jrg. 4 (maart 2009) nr. 1

Thema: Het Nut

05 Van de Redactie
Marjoke Rietveld-van Wingerden

06 Voortrekkers in de smaenleving
Richard Schoonderwoerd

15 Het Nut als onderwijsvernieuwer
Frits Boersma

21 Nutsprenten nader bezien
Jo Thijssen

28 Leesles: Een ‘zedekundig’ leesboek van het Nut
Marry Remery

31 Digitales: Oudste schoolmuseum van Slovenië
Hans de Frankrijker

32 Recensie
Marjoke Rietveld-van Wingerden

32 Museumagenda

32 Signalement

33 Museumnieuws
Renée Mast

34 Nieuwe aanwinst: Een ‘artistiek bewerkt getuigschrift’
Antoine Rijnders

35 Beeldverslag: Schoolplaten van Hendrik Jan van Lummel
Jacques Dane